Klik venligst
BOXHOLM 2020-2-5 KL. 18:00

Lägre bemanning i hemtjänsten

Av Lotta Hofström

BOXHOLM. I Boxholm finns ett politiskt beslut om att göra en besparing på minst sju anställda inom hemtjänsten.

Lägre bemanning i hemtjänsten
"Vi ser att vi fortsatt kommer att kunna bedriva en god och säker verksamhet i hemtjänsten där alla brukare får sina behov tillgodosedda precis som nu", säger Linda Hammarström som är socialchef i Boxholm. Foto: Katja Kircher

– Bakgrunden till detta är att man har kunnat se att vi i Boxholm har en kostsam hemtjänst och de nuvarande ekonomiska förutsättningarna som vi har i vår kommun är ytterligare ett skäl att granska våra verksamheter, säger Linda Hammarström som är socialchef i Boxholm.

HON berättar att politiska beslut kräver att äldreomsorgen, precis som andra förvaltningar och verksamheter, nu måste vidta åtgärder för att klara av att driva sin verksamhet utifrån den snäva budgeten som tilldelats på grund av de ekonomiska förutsättningarna som finns just nu och under de kommande åren.
– Vi ser att vi fortsatt kommer att kunna bedriva en god och säker verksamhet i hemtjänsten där alla brukare får sina behov tillgodosedda precis som nu. Personalen kommer att bli berörda genom att man planerar om schema och bemanning på ett mer effektivt sätt och de personer som eventuellt blir övertaliga i denna förändring kommer att erbjudas andra vakanta tjänster inom kommunen, säger socialchef Linda Hammarström.

ENLIGT Hammarström har en löpande dialog förts med hemtjänstgruppen och deras fackliga representanter i syfte att dels informera om förändringarna, men också för att bedriva ett aktivt arbete med arbetsmiljön – så att arbetsmiljön inte påverkas negativt – i förändringen av bemanningen som Hammarström menar kan kännas jobbig för de inblandade.

Det florerar ett rykte om att gruppboendet också ska få lägre bemannaning, men det stämmer inte enligt Hammarström.

PÅ STARTSIDAN JUST NU