Klik venligst
MJÖLBY 2024-4-19 KL. 06:00

Normlösa skola i årets hembygdsskrift

Av Sara Anderberg

MJÖLBY Ända sedan 1700-talet har barn i Normlösa fått lära sig att läsa och skriva. Om detta finns att läsa i årsboken för 2024, utgiven av Hembygdsrådet i Mjölby kommun.

Först var det helt enkelt folk som själva var duktiga på att läsa och skriva som undervisade barnen. På 1700-talet var det klockaren Petter Palmgren som undervisade barnen i Klockaregården som byggdes intill kyrkan. År 1846 byggdes det första skolhuset i byn och vid den tiden skulle de som undervisade barnen ha utbildning.

År 1874 beslutades om ett nytt större skolhus. Den byggnaden finns kvar och inrymmer numera förskola och fritids. 1924 byggdes ett ännu större skolhus och det används än i dag.
Om detta skriver Ulrika Willén i den fyrtiofjärde årgången av Hembygdsrådet i Mjölby kommuns årsbok.

Här finns också en berättelse om fattigvården i Sverige under 1800-talet. Artikeln är skriven av Anders Hagelin och Monica Qvarnström och har särskilt fokus på de ordningsregler som gällde för Veta sockens fattiga. De måste till exempel delta i bönestunder både morgon och kväll och härvid uppföra sig stilla och andäktigt. De skulle över huvud taget uppföra sig ordentligt och hålla sig snygga och fria från ohyra och absolut inte använda starka drycker.

Årets skrift innehåller texter om stort och smått i bygden, exempelvis om Åsby mader av Freddie Hallberg, om Adolf Fredrik Lindblads släktingar i Skänninge av Gunnar Språng och om projektet att få vatten till Veta Gammelgård, beskrivet av Anders Hagelin.

SUSANNE HASSELQVIST


PÅ STARTSIDAN JUST NU