Klik venligst
MJÖLBY 2024-4-2 KL. 08:50

Växande Toyota bygger för hållbarhet

Av Susanne Hasselqvist

MJÖLBY Toyota Material Handlings tre nya anläggningar i Mjölby ska stå klara 2027. Måleriet Paletten är redan på gång. Att bygga för hållbar produktion är en självklarhet, säger Kristian Björkman, vd i Mjölby.

Växande Toyota bygger för hållbarhet
– Det kommer många nya pålagor, och det beror ju på att det är industrin som verkligen kan göra skillnad, säger Kristian Björkman, vd på Toyota Material Handling i Mjölby. Det är viktigt, och vi är väl rustade. Foto: Toyota

– Vi var först i världen med att värma vårt befintliga måleri med biogas, säger han, och så blir det även i det nya. I övrig produktion använder vi grön el.

Idag producerar företaget 85 000 lagertruckar, det ska växa till 120 000 så småningom. Toyota har drygt 3 300 anställda i Mjölby, och nyrekrytering pågår ständigt. Hur många nyanställningar produktionsökningen leder till är dock svårt att bedöma, säger Kristian Björkman.
– Vi jobbar ständigt med produktivitetsökning, automatisering och effektivisering för att öka konkurrenskraften.

Hållbar produktion är också viktig för konkurrenskraften.
– Vi har exempelvis engagerat oss i UN Race to Zero genom att skicka in planer till Science-Based Targets-initiativet, förklarar Kristian Björkman.

Science-Based Targets är klimatmål som fastställs av företag med syfte att minska växthusgaserna för att nå maximalt 1,5 graders uppvärmning enligt Paris-avtalet.
– Det handlar om att ta bort dieselanvändningen för transporter, att utveckla solcellsteknik och att utveckla produktionen till exempel genom att återanvända stål.

Nya direktiv tillkommer, som exempelvis det nya kravet att registrera import av stål och elektronik från leverantörer utanför Europa.
– Det kommer många nya pålagor, och det beror ju på att det är industrin som verkligen kan göra skillnad, säger Kristian Björkman. Det är viktigt, och vi är väl rustade.

Efter det nya måleriet ska ytterligare en monteringsanläggning byggas i samma område. På andra sidan vägen planeras ännu en produktionsenhet. Ytterligare utbyggnad är inte planerad för närvarande.
– Nej, men sedan åtta år tillbaka har vi option på marken vid Lundbyvallen. Nu förlängs avtalet med kommunen om att omvandla området till industrimark. Lundbyvallen ligger på ytterkanten av vårt område och vi vill säkerställa att vi har möjlighet att expandera.

SUSANNE HASSELQVIST

PÅ STARTSIDAN JUST NU