Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BOXHOLM 2023-4-18 KL. 13:45

Regionen lyssnar på patienterna

Av Mia Karlsvärd

BOXHOLM – Jag har dragit mig för att boka tid, det är så långt att åka till sjukhuset, det här gör det mycket enklare, säger Irene Fritz, en av patienterna på nära hörselvård. Projektet för nära hörselvård ska nu utvärderas.

Regionen lyssnar på patienterna
– När jag fick höra att jag kunde får hjälp här där jag bor, då bokade jag tid direkt, säger Irene Fritz och räcker över hörapparaten till Daniel Boberg, medicintekniker, region Östergötlands hörselvård. Foto: Mia Karlsvärd

Projektet - nära hörselvårds målsättning är att förbättra servicen till dem som har hörapparat eller andra hörhjälpmedel. Projektet startade i fyra mindre kommuner och har under projektets gång utökats till fem kommuner i länet, Kisa, Åtvidaberg, Finspång, Valdemarsvik och Boxholm. Tanken är att patienter ska få hjälp med enklare service av befintlig hörapparat på ortens vårdcentral.

I Boxholm, precis som på de andra orterna de åker till har teamet från region Östergötlands hörselvård fått låna lokaler av vårdcentralen.
– Vi är alltid två, en audionom och en medicintekniker, berättar Klara Ahlström, som in vanliga fall jobbar som audionom på hörselvården på lasarettet i Motala.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade att satsa 400 000 kronor på projektet med nära hörselvård som startade den 1 mars 2022 och skulle pågå på prov under ett års tid.
– Teknikern hjälper till med rengöring, ser över hörapparaternas skick och utför enklare reparationer. Vi audionomer hjälper till med justering sch svarar på frågor som patienterna kan ha, förklarar Klara Ahlström.

Personal från region Östergötlands hörselvård åker ut till respektive ort som omfattas av projektet var sjätte vecka.

– Det är väldigt efterfrågat av patienterna som bor en bit bort från sjukhusen. Det här skapar en tillgänglighet och är också bra för dem som har svårt att ta sig till sjukhusen, säger Klara Ahlström.

Hon berättar att de alltid är så gott som fullbokade när de kommer ut till orterna.
I rummet intill är Klaras kollega Daniel Boberg, som jobbar som medicintekniker precis klar med servicen av en patients hörapparat.
– Det är väldigt uppskattat det vi gör. Vi får mycket positiv återkoppling från patienterna, berättar Daniel Boberg.
Ofta träffar patienterna både audionomen och medicinteknikern.

Karl-Axel Gustavsson är på väg in för undersökning och för att få hjälp med sin hörapparat.
– Den betyder allt, att jag kan höra igen, säger han.

Inne i rummet intill tittar Daniel Boberg på Irene Fritz hörapparat i ett mikroskop. När han lämnar tillbaka den till Irene säger hon:
– Det betyder jättemycket för mig att slippa att åka till lasarettet i Motala, jag vill inte köra bil så långt själv. Jag har dragit mig för att åka in till hörselvården. Jag har tänkt att det får gå ett tag till, säger hon.

Daniel Boberg berättart att ju längre tid det går emellan besöken är risken större för att smuts hamnar i hörselapparaten som medför att ljudet försvagas.

– Jag drog mig för att boka tid förut, men när jag fick höra att det här fanns, att jag kunde får hjälp här där jag bor, då bokade jag tid direkt, säger Irene Fritz.

Projektet med nära hörselvård har förlängts till att pågå några månader till och innan sommaren ska Hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om detta blir en permanent verksamhet.

MIA KARSLVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU