Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-2-15 KL. 18:29

Regionrådets dubbla känslor: ”Vi måste fortsätta förstå att pandemin finns kvar”

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. För Region Östergötlands styrande majoritet blev andra halvan av den pågående mandatperioden såklart inte alls vad man hade tänkt sig när man tillträdde efter valet 2018. Torbjörn Holmqvist (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, berättar för Östgötatidningen hur inriktningen på regionens arbete förändrades av pandemin.

Regionrådets dubbla känslor: ”Vi måste fortsätta förstå att pandemin finns kvar”
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Pressbild Socialdemokraterna Motala.

Region Östergötland har de senaste åren ställts inför stora, och helt nya, utmaningar kopplade till pandemin. Det är som bekant regionerna (tidigare landstingen) som har ansvar för sjukvården och i sin roll som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden har Motalasossen och Borensbergsbon Torbjörn Holmqvist fått bekänna färg.

– Det har varit en väldigt speciell situation med mer akut arbete med pandemin, mycket av det som fanns planerat innan pandemin fick skjutas upp. Pandemin påverkade oss och man har fått ställa om. Först och främst handlar mycket om fantastiska insatser från all vårdpersonal och alla som har ställt upp extra, säger Torbjörn Holmqvist.

Under den turbulenta mandatperioden som tar slut i höst har Holmqvists Socialdemokrater styrt Region Östergötland tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

– Vi har haft ett bra och konstruktivt samarbete. Vi har gjort mycket som man kan vara stolt över. Vi har skjutit till 800 miljoner kronor för att stärka sjukvården till exempel. Vi vill få vården att komma närmare invånarna.
Parallellt med själva bekämpningen mot smittspridning och mot sjukdomen covid-19 så har pandemin fört med sig en rad utmaningar som också finns med nu när vi går in i en ny fas, med slopade restriktioner.

– Många har haft det svårt med isoleringen som pandemin har inneburit. Nu handlar mycket om att få igång hälsofrämjande aktiviteter av olika slag. Arbetet mot psykisk ohälsa blir ännu viktigare än tidigare. På kort sikt har vi också mycket uppskjuten vård. Där har vi skjutit till 270 miljoner inför 2022, för att prioritera den framskjutna vården, se till att alla får den vård de har rätt till, säger Torbjörn Holmqvist och lägger snabbt till:
– Men det behövs ännu mer pengar. Till goda arbetsvillkor exempelvis.

Många undrar nog vad dessa pengar och resurser konkret ska gå till, hur ska det hjälpa vården att ”hinna ikapp”?

– Vi vill verkligen satsa på välfärden och skapa en bättre tillgänglighet till vården. Och det som det konkret då handlar om är helt enkelt att få fler händer till vården, få in mer vårdpersonal och på så sätt också skapa fler vårdplatser.

Vad tänker du personligen kring att de flesta pandemirestriktioner nu har slopats när smittspridningen fortfarande är hög, är det positivt för samhället och för folkhälsan att återgå till normalitet eller är du orolig för att belastningen på vården ska bli ännu större?

– Jag har lite dubbla känslor. Å ena sidan har vi en hög vaccinationstakt och jag litar på bedömningen från regeringen och folkhälsomyndigheten. Men samtidigt så har vi ett oerhört stort tryck på sjukvården. Vi måste fortsätta förstå att pandemin finns kvar i samhället. Men det är också viktigt att få igång allting i samhället igen, det handlar om folkhälsa det med.

Runt hörnet väntar också ett val till regionfullmäktige i höst. Torbjörn Holmqvist har från sin socialdemokratiska och regionala horisont goda förhoppningar inför valet.
- Vi har drivit bra politik, tillfört resurser till välfärden och det ska vi fortsätta att göra. Den här mandatperioden har varit väldigt annorlunda med tanke på pandemin. Till följd av den har vi i politiken många gånger fått fatta snabba och kortsiktiga beslut istället för långsiktiga förändringar.

Motalapolitikern och regionrådet är dock fåordig när vi frågar om den egna framtiden, hur han kommer agera i valrörelsen och om vi kan få se honom i samma roll som nu även efter valet.

- Vi är just nu mitt i en partiintern valprocess. Jag står till förfogande och nu ska medlemmarna säga sitt. Framförallt ser jag fram emot stundande valrörelse och har siktet inställt på socialdemokratisk valvinst, avslutar Torbjörn Holmqvist.

Regionrådet nämnde tidigare i intervjun arbetet mot psykisk ohälsa. Östgötatidningen kommer framöver återkomma i ämnet, också med fler kommentarer från Holmqvist och regionen.


Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU