Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-9-13 KL. 10:34

Präst sparade bilder på lättklädda konfirmander

Av Sara Anderberg

ÖSTERGÖTLAND En präst i västra Östergötland får tre års prövotid som straff för att han sparat olämpliga fotografier av lättklädda konfirmander i sin dator. Mannen uttrycker inte ånger men har uppgett att han aldrig hade sparat bilderna om han vetat att arbetsgivaren skulle undersöka hans dator.

Prästen har verkat i en mindre församling och bland annat varit på resor med konfirmander. Under dessa resor har han tagit bilder av konfirmander när dessa har varit lättklädda i samband med bad eller när de sovit.
Mannen har sedan sparat bilderna på sin arbetsdator, utan tillstånd.

Prästen ska också ha uppträtt olämpligt och flera personer uppger att de känt sig obekväma med att han har talat mycket om sex under konfirmationsundervisningen. De ska också ha upplevt vissa resor obehagliga och det har till och med hänt att någon har tvingats avbryta sin konfirmationsundervisning för att komma bort från prästen. De berörda konfirmanderna har kontaktats och blivit upprörda över att bilder på dem har sparats i prästens dator.
Linköpings stift tycker att mannens handlande rimmar illa med hans roll som präst och med det han har lovat att stå för i församlingen. Det visar sig dock, efter kontakt med polisen att bilderna inte är olagliga att inneha. Mannen får tre års prövotid av stiftet. Prövotiden kan i förlängningen leda till att prästen förklaras vara obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.

Prästen har tidigare utretts av arbetsgivaren för bland annat pornografiska bilder och för att ha skickat sexuella karikatyrer till en kvinna.
Domkapitlet understryker i sitt avgörande att prästen inte har visat tillräcklig självinsikt om sitt agerande. I ett utredningssamtal har han bland annat uppgett ”att han hade tagit bort fotografierna om han hade vetat att arbetsgivaren skulle inhämta hans tjänstedator för analys”.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU