Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-2-9 KL. 16:34

Nytt samverkansarbete har startats för ett tryggare Mjölby

Av Carolina Fransson

MJÖLBY. Mjölby kommun, Bostadsbolaget i Mjölby och Polismyndigheten har startat ett nytt samarbete som man kallar Effektiv samordning för trygghet i Mjölby, ESM. Syftet är att öka tryggheten och motverka brottsligheten i kommunen.

Nytt samverkansarbete har startats för ett tryggare Mjölby
Resecentrum är den plats som upplevs som otryggast i Mjölby enligt undersökningar och dialoger som polisen och kommunen haft med medborgare. Foto: Carolina Fransson

Enligt olika undersökningar och dialoger som kommunen och polisen gjort med medborgare har otryggheten i Mjölby kommun ökat under de senaste åren.
– Det är svårt att peka ut någon särskild gata, men det finns några platser som är särskilt utsatta. Resecentrum är den plats som upplevts som otryggast. Sen är det Gästisparken och gallerian vid vissa tillfällen. Nästan alla skolgårdar i anslutning till högstadieskolor upplevs också som lite otrygga. Där samlas ofta människor och det kan bli tjoigt, stimmigt och högljutt. För någon som går förbi där då kan det upplevas otryggt, säger Roger Max, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun och som medverkar i samverkansarbetet.

KOMMUNEN; POLISEN och bostadsbolaget har sedan flera år tillbaka haft ett samarbete i trygghetsfrågor, men nu blir det ett mer regelbundet sådant.
Det nya arbetssättet innebär att kommunen, Bostadsbolaget och Polisen arbetar utifrån en gemensam lägesbild som de tar fram gemensamt. Lägesbilden bygger på rapporter från olika verksamheter och fungerar som underlag för att identifiera vilka insatser som behöver göras.
– I kommunen har vi utsett ett antal funktioner i våra respektive organisationer. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om fritidsgårdar och bibliotek, service- och teknikförvaltningen som har hand om gator och belysning, utbildningsförvaltningen som har hand om skolorna och så socialtjänsten och räddningstjänsten. Var fjortonde dag tar vi emot rapporter från dem om hur läget ser ut på respektive plats och så gör vi en sammanställning. Polisen och bostadsbolaget tar in liknande rapporter från deras verksamheter. Vi gör tillsammans en sammanställning av alla de här tre rapporterna till en där vi analyserar och kartlägger de problem som finns, säger han.
– Sedan kommer vi överens om olika insatser. Det kan till exempel vara att polisen åker lite oftare till en skolgård eller att kommunen ser över belysningen och lagar lampor som inte fungerar på en gata. Därefter gör vi en utvärdering av de insatser vi gjort och återkopplar till verksamheterna. Sedan fortsätter det så. Tanken är att vi ska ses var fjortonde dag. Tidigare har vi träffats fyra gånger per år. Nu arbetar vi efter en mall och det blir mer struktur och rutin på arbetet, förklarar han.

MÅLET ÄR ATT effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt minska otryggheten i samhället, genom att tidigt identifiera var problem riskerar att uppstå och motverka dessa i ett tidigare stadie. Arbetsmodellen Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM) bygger på en metod som arbetats fram av Örebro universitet tillsammans med Örebro kommun.
Samverkansarbetet i Mjölby kommun startade den 1 februari.
– Det finns inget stopp för det, utan vi kommer att arbeta utifrån det här nu, om vi inte hittar nya metoder längre fram. Men nu vill vi implementera det här, säger Roger Max.

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Fortsatt många på sjukhus – och så många har smittats i respektive kommun
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-18 KL. 10:09

Fortsatt många på sjukhus – och så många har smittats i respektive kommun

Den gångna veckan kom Region Östergötland med en ny rapport om smittläget i länet.

Nya besöksguiden är för både turister och kommuninvånare
ÖDESHÖG 2021-4-16 KL. 14:08

Nya besöksguiden är för både turister och kommuninvånare

"Vi ville göra något speciellt för alla som vill utforska vår kommun".

Törnqvist om jobbiga pressen som till slut blev till lättnad
MOTALA 2021-4-14 KL. 13:04

Törnqvist om jobbiga pressen som till slut blev till lättnad

"Man vill ju lyckas, man vill ha kul, istället för att hela tiden ha kniven mot strupen".

”Här sitter vi, en normal familj med förstörda liv – med allting på paus”
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-13 KL. 14:21

”Här sitter vi, en normal familj med förstörda liv – med allting på paus”

Familjen berättar om domen som kastade omkull livet.

Familjens surrealistiska mardrömsdygn
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-13 KL. 14:02

Familjens surrealistiska mardrömsdygn

"Jag skrev i ett sms, på skämt, att om han inte svarar så ringer jag polisen".

Fler nyheter