Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-24 KL. 10:08

Lägsta befolkningsökningen i riket sedan 2005

Av Carolina Fransson

ÖSTERGÖTLAND. 10 352 390 personer var folkbokförda i Sverige vid halvårsskiftet 2020. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att befolkningen under det första halvåret ökade med 24 801 personer, vilket är den lägsta ökningen sedan 2005. Den låga befolkningsökningen beror på en stor minskning av invandringen och en större dödlighet under coronapandemin. Antalet födda och utvandrare har också minskat marginellt jämfört med första halvåret 2019, vilket medför en halvering av både invandrings- och födelseöverskottet.

Lägsta befolkningsökningen i riket sedan 2005
Boxholm är en av de östgötska kommuner där befolkningen minskade under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första. Foto: Arkivbild

Östergötland hade vid halvårsskiftet 465 448 invånare. Det var en minskning med 47 invånare sedan årsskiftet 2019/2020. Vid slutet av andra kvartalet 2020 hade Boxholm ett invånarantal på 5 451 personer, Mjölby 27 843, Motala 43 640, Vadstena 7 435 och ödeshög 5 333. I tre av kommunerna minskade befolkningen jämfört med första kvartalet 2020. Boxholm hade en minskning på 16 personer, Motala tio personer och Vadstena tre personer. Mjölby hade en ökning med 35 personer och Ödeshög en ökning med åtta personer.

PÅ STARTSIDAN JUST NU