Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-11-30 KL. 12:30

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför vinterhalkan

Av Thomas Edgren

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men.

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför vinterhalkan
Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Foto: NTF

Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

Från Ängelholm till Luleå
Granskningen genomfördes från Ängelholm i söder till Luleå i norr under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser i varje kommun och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen per kommun.

Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

Dåligt vinterunderhåll kan leda till isolering
- Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

- För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället.

Gångtrafikanter halkar och tappar balansen
Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.

76 procent bra halkbekämpning
NTF sammanställde samtliga 1 400 observationer från de 20 utvalda orterna kunde de konstatera att 72 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 76 procent bedömdes ha bra snöröjning. Nu tycker NTF att kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö för gångtrafikanter.

Säker gångtrafik måste prioriteras
- En övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som är till för alla. För att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna för säker gångtrafik finnas året runt och det behöver prioriteras i den kommunala budgeten. Än märkligare blir det om man väger in att alla studier pekar på att det även är samhällsekonomisk lönsamt eftersom kostnaderna för gott underhåll är mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför.

Källa: NTF

PÅ STARTSIDAN JUST NU