Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-25 KL. 18:00

Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid

Av Thomas Edgren

En Novusundersökning visar att sju av tio unga saknar kunskap om det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar, och nio av tio saknar kunskap om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. Samtidigt uppger majoriteten att dessa hållbarhetsproblem kan vara skäl att avstå från tobak.

Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid
”Den nya lagen är ett steg mot att stoppa tobaksindustrins rekrytering av minderåriga kunder”, menar Helen Stjerna, generalsekreterare vid A Non Smoking Generation. Foto: A Non Smoking Generation

För tionde året i rad har A Non Smoking Generation genomfört en föreläsningsturné med besök vid Sveriges skolor för att öka denna kunskap och motivera unga till att förbli tobaksfria.

”Tobaksbarn” är ett projekt som uppmärksammar att tobak inte enbart skadar individen, utan hela planeten. Sedan starten 2013 har A Non Smoking Generation föreläst för hundratusentals elever om hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter, förstör miljön, och motverkar global hållbar utveckling.

2021 uppgav 97 procent av de tillfrågade eleverna att föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning” innehåller argument för att avstå från tobak. Genom att öka kunskapen om att alla nikotinprodukter, inklusive vitt snus och e-cigaretter, framställs av tobak och orsakar förödande hållbarhetsproblem arbetar organisationen för att stödja unga till att själva välja helt tobaksfria liv.

När tobaksindustrin lanserade det vita ”tobaksfria” snuset 2016 lyckades de kringgå all tobaksreglering och har fritt kunnat utnyttja smaktillsatser, design och reklam i sociala medier. Sedan dess har ungas bruk ökat drastiskt, enligt årliga undersökningar av både A Non Smoking Generation och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Den 1 augusti infördes dock en ny lag med regler för nya nikotinprodukter, som 18-årsgräns och krav på hälsovarningar samt måttfull marknadsföring.

- Den nya lagen är ett steg mot att stoppa tobaksindustrins rekrytering av minderåriga kunder. För att skydda unga krävs totalförbud mot reklam och smaksättningar i tobaks- och nikotinprodukter och att unga får tillgång till den kunskap som möjliggör ett medvetet beslut för sin egen hälsa, säger Helen Stjerna, A Non Smoking Generation.

I en Novusundersökning från våren 2022 svarade en majoritet av unga i 14 - 18 års ålder att barnarbete och negativ miljöpåverkan inom tobaksindustrin kan vara skäl till att avstå från tobak. Samtidigt vet bara åtta procent att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak, och få är medvetna om tobakens hållbarhetsproblem. 32 procent av de unga känner till det skadliga barnarbetet på tobaksodlingar, och bara 12 procent vet att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning.

- Det är uppenbart att kännedomen om tobaksindustrins hållbarhetsproblem är en outnyttjad potential att påverka ungas beslut i relation till tobak. Det krävs mer omfattande insatser från civilsamhälle, politiker, skola och media för att förmedla denna livsviktiga kunskap till ännu fler, menar Helen Stjerna.


PÅ STARTSIDAN JUST NU