Klik venligst
MJÖLBY 2024-6-11 KL. 10:00

Hogstad Aluminium expanderar

Av Mia Karlsvärd

MJÖLBY Hogstad aluminium utökar lokalerna både till sig själva och till sin hyresgäst. Totalt bygger man ut 6 800 kvadratmeter.

Hogstad Aluminium expanderar
Hogstad aluminium utökar sina lokaler med 6 800 kvadratmeter. Det berättar Mats Avelöv, platschef på Hogstad Aluminium. Foto: Mia Karlsvärd

Redan i entrén till Hogstad Aluminium andas det nyrenoverat. Här är entrén nyligen uppfräschad och på väggarna hänger stora bilder på fastigheter med företagets produkter. Balkongräcken och inglasningar.

Hogstad Aluminium AB tillverkar balkongräcken och inglasningar till nyproduktion och renoveringsmarknaden. De är det äldsta företagen i sin nisch med mer än 50 år i balkongbranschen. Hogstad Aluminium har 40 anställda och är ett dotterbolag till Weland AB.
– Det som är i gång nu är att vi bygger till. Vi bygger även ut den del av fastigheten som ett företag hyr av oss, berättar Mats Avelöv, som är platschef på Hogstad Aluminium.

Hogstad Aluminium bygger ut åt sin hyresgäst med cirka 2800 kvadratmeter och med ytterligare cirka 4000 kvadratmeter till sig själva. Den ytan ska nyttjas till lager/produktionsyta.
– För att lokalerna ska vara flexibla även i framtiden, isolerar vi även lagerhallarna, ifall vi vill omvandla dessa till lokaler för produktion framöver, berättar Mats Avelöv.
Han berättar att det också kommer bli nya tillfarter till företaget.
– Från södra hållet från väg 32, där kommer vi att bygga en ny infart.

Hur kommer det sig att ni bygger till?
–Grunden är egentligen att vårt gamla lager har för låg takhöjd som tjänat ut sin tid här, det ska vi riva.

I det nya lagret blir takhöjden sex meter.

Varför bygger ni inte om det gamla lagret?
– Renovering hade blivit blir för dyrt.

För att effektivisera bygget frågade Hogstad Aluminium om inte även hyresgästen ville ha mer yta.
– Därmed bygger vi ut så att det gynnar oss båda, där utbyggnaderna gränsar till respektive företag.
En del av lagerlokalen är redan på plats och det gamla lagret ska rivas i april. Arbetet med bygget görs i etapper för att så lite som möjligt påverka den dagliga produktionen. Projektledare för ombyggnaden är Per Iverfeldt.

Har Hogstad Aluminium påverkats av lågkonjunkturen?
–Företaget går bra, men vi märker av hur byggsverige ser ut i dag. Vi har också en liten nedgång. Vi påverkas av byggbranschen, säger Mats Avelöv.
– Vi är ett av de största företagen som är inriktade på balkongräcken och har tagit mer och mer marknadsandelar inom inglasade balkonger, berättar Mats Avelöv.
Han berättar att företaget förutom nyproduktion är med vid renoveringar av balkonger.
– Vi har också egna projekt, där vi står för hela entreprenaden.

Vad kommer utbyggnaden betyda?

– Det ger oss bättre möjligheter i framtiden. Om vi ser att vi vill expandera kan vi snabbt utöka produktionsytan. Vi tror att utbyggnaden är klar kring årsskiftet eller i början på 2025.

MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU