Klik venligst
BOXHOLM 2024-6-10 KL. 06:00

Aspenäs blir nytt naturreservat

Av Sara Anderberg

BOXHOLM Ett nytt naturreservat har skapats på Aspenäsets udde i sjön Sommen. Här finns lövskog med spännande arter: mossor, lavar, insekter och fåglar. Det finns också möjligheter till bad från en liten sandstrand och här finns också Birgittakällan.

Aspenäs blir nytt naturreservat
På Aspenäsets udde finns det senaste naturreservatet i Östergötland, med mycket lövskog och massor med spännande mossor och andra växter, insekter och fåglar. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Det nya naturreservatet heter Aspenäs och här, långt ute på en udde vid Sommens strand, låg en stor gård där Heliga Birgitta lär ha tillbringat några år på 1300-talet. Där bodde hennes moster Katarina och hennes make, riksrådet, lagmannen och drotsen Knut Jonsson, och Birgitta skickades hit när hon var 11-12 år och hennes mor dog. Det lär vara här hon fick sina allra första uppenbarelser, innan hon som 13-åring giftes bort med Ulf Gudmarsson och flyttade till Ulvåsa.

Av Aspenäs gård återstår numera spridda husgrunder. Några grävdes ut 2003. På gårdstunet finns också en stenlagd brunn som kallas Birgittakällan.
Snart ska både skyltar och mer info på hemsidan finnas på plats. Reservatet har bildats i samarbete med markägaren Boxholm skogar AB.
Länsstyrelsen har också utökat två naturreservat i Östergötland och uppdaterat beslut och skötselplan för ytterligare ett. Det är Harsbo-Sverkersholms naturreservat i Valdemarsviks kommun som utvidgas i norr. Där finns olika typer av natur, betad barr- och lövskog samt hagmarker. Större delen av ön Harsboholmen kommer nu att ingå i reservatet.

Trangölamyrens naturreservat i Ydre kommun utvidgas med ett område kring Brokabobäcken. Därmed kan myrområdet återställas, vilket gynnar våtmarksarter på platsen.
Det blir ett nytt beslut och en uppdaterad skötselplan för Korphålornas naturreservat i Ydre kommun. Detta ska möjliggöra fler skötselåtgärder som gynnar området.

SUSANNE HASSELQVIST


PÅ STARTSIDAN JUST NU