Klik venligst
MOTALA 2024-5-1 KL. 06:00

Personal på lasarettet slår larm om patientsäkerhet

Av Sara Anderberg

MOTALA Personal på lasarettet i Motala slår larm om för dålig patientsäkerhet när nyoperade läggs in på vanlig avdelning utan möjlighet att bli undersökt av kirurg.

Personal på lasarettet slår larm om patientsäkerhet
Personal på lasarettet slår larm om patientsäkerheten. Foto: Sara Anderberg

På Motala lasarett finns ingen kirurgverksamhet efter klockan 17 på dagarna. Det innebär att nyopererade personer med tarmproblem flyttas till en vanlig avdelning för att återhämta sig efter operationen.
Personal på den avdelningen skriver till Inspektionen för vård och omsorg att man inte tycker att det är patientsäkert.
Personalen på avdelningen beskriver hur patienter ofta har ont efter operationen men att de anställda inte kan bedöma om det är ett normalt tillstånd eller om det har uppstått komplikationer.

Personalen får under kvällar och nätter kontakta kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. Man påpekar att det inte känna säkert eftersom läkaren där inte träffar patienten.
Personalen vill att det ska finnas en kirurg tillgänglig hela dygnet eller att nyopererade patienter ska flyttas för eftervård i Linköping.
Personal beskriver hur patientsäkerheten är hotad och att arbetsmiljön för personalen blir dålig när man känner osäkerhet kring vården.
Inspektionen för vård och omsorg ska studera ärendet och personalen hoppas få svar på om den rådande situationen ska få fortsätta.

SARA ANDERBERG


PÅ STARTSIDAN JUST NU