Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2024-6-20 KL. 06:00

Varning för Vätternfisk – innehåller PFAS

Av Susanne Hasselqvist

VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND Vuxna bör bara äta fisk från Vättern en gång i månaden. Barn, unga och gravida bör inte äta sådan fisk mer än 2-3 gånger per år. Analyser visar att både röding och abborre har förhöjda halter av miljögiftet PFAS.

Varning för Vätternfisk – innehåller PFAS
Nu visar provtagning att både abborre och röding från Vättern innehåller PFAS och inte ska ätas med än en gång i månaden – två-tre gånger om året för barn, ungdomar och gravida. Foto: VesaL, Pixabay

För röding finns sedan tidigare lokala kostrekommendationer på grund av höga PFAS-halter. Den sammanlagda bilden av situationen i Vättern visar nu att alla fiskarter som har undersökts har förhöjda halter av PFAS. Därför utfärdar länsstyrelserna runt Vättern nya kostrekommendationer.
De nya rekommendationerna innebär att barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden inte bör äta fisk från Vättern mer än 2–3 gånger per år. Övriga bör inte äta Vätterfisk mer än tolv gånger per år.
Det är länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och Örebros län som tillsammans med Livsmedelsverket har tagit fram rekommendationerna. De är striktare än de nationella kostråd som Livsmedelsverket tidigare har tagit fram för svenska insjöar.
– Fisk är nyttigt, men fisk från vissa sjöar kan innehålla förhöjda halter av miljögifter, säger Pernilla Stridh på Länsstyrelsen i Östergötland. Det är viktigt att variera vilken fisk man äter, både var den kommer ifrån och vilken sort det är.
Kostrekommendationen gäller inte kräfta, eftersom tidigare provtagning visar att PFAS-halterna där är lägre än i fisk. Under sommaren ska provtagning på kräftor genomföras.
SUSANNE HASSELQVIST
PÅ STARTSIDAN JUST NU