Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-11-23 KL. 12:00

Robot som kollega

Av Thomas Edgren

Allt fler arbetsgivare inför robotar för att effektivisera produktionen och minska de anställdas arbetsbelastning. Idag svarar chatbottar på frågor, kollaborativa robotar ingår i arbetsteam och humanoida robotar med mänskliga drag kommunicerar med oss.

Robot som kollega
Kristina Palm är professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och ska nu utreda hur robotar påverkar oss i arbetslivet. Foto: Adam Fredholm.

Kristina Palm vid Karlstads universitet, tilldelas nu 4 322 000 kronor av Afa Försäkring för att undersöka hur arbetsmiljön påverkas när anställda får en robot som kollega.

- Vi ska studera vad som händer när man inför en chatbot, en kollaborativ robot eller en humanoid robot som kollega på arbetsplatser i offentlig och privat sektor, säger Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.
-
- Vi är specifikt intresserade av hur robotar med mänskliga uttryck påverkar de anställda och deras arbetsmiljö. Och så vill vi ta reda på hur chefer och HR-personal ser på arbetsmiljö i samband med införande av robotar.
-
Kristina Palm har forskat på hur ökat användande av bärbara datorer och smarta telefoner påverkar stress och ohälsa. Hon har studerat vad det medför att den digitala tekniken gör oss mer tillgängliga för arbete på vår fritid. Nu ska hon undersöka hur arbetsmiljön påverkas när bemanningen på en arbetsplats utökas med en robot.

- De senaste åren har det gjorts litteraturstudier av hur robotiseringen påverkar den psykosociala arbetsmiljön. I en studie vi själva gör av digitaliseringen har vi sett att en robot kan effektivisera arbetet. Men det har också visat sig att om en av medarbetarna slutar så är det inte säkert att man anställer någon ersättare, vilket innebär att arbetsbelastningen i slutändan ökar, säger Kristina Palm.

I projektet planerar man att studera införandet av robotar i kommuner, industrin, handeln och i banker. En av Kristina Palms kollegor, Poja Shams, har utvecklat teknik som gör det möjligt att mäta hur anställda upplever det att samarbeta med en robot.

- Vi kommer att använda ett armband som mäter stress och en kamera som registrerar känslomässiga reaktioner i ögon hos deltagarna. Tanken är att personerna som medverkar i studien ska bära armbandet när de interagerar med den robot de jobbar med på sin arbetsplats, samtidigt som vi registrerar deras emotionella skiftningar med hjälp av kameran, säger Kristina Palm.
-
Därefter ska man intervjua personerna och tillsammans med dem titta på den insamlade datan. Då kommer man att kunna be dem beskriva vad i interaktionen med roboten som framkallade de registrerade känslorna.
- Vi kommer att intervjua chefer och HR-personal om hur de förhåller sig till arbetsmiljöarbete i samband med införandet av robotar. Avslutningsvis ska vi bjuda in alla deltagare för diskussion om hur man får till en bra arbetsmiljö i samband med att man utökar personalstyrkan med robotar.

Kristina Palms största förhoppning är att arbetsgivare ska förstå att när man inför en robot på en arbetsplats så påverkar det arbetsmiljön. Många gånger tänker man nog bara på att en robot kommer att effektivisera, tror hon.

- Vi vill bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.
-
- Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Därför har vi beviljat stöd till Kristina Palm och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.
-
Projektet ”Robot som kollega – hjälp eller jippi?” startar nu i november och pågår i tre år.


PÅ STARTSIDAN JUST NU