Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-11-22 KL. 16:00

EU:s nya strategi ska ge åkermark starkare skydd

Av Thomas Edgren

Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter åkermark i Europa. För att skydda marken har EU därför tagit fram ett förslag till markstrategi. I Sverige, där jordkvaliteten är god, är kommunernas byggplaner det största hotet mot en hållbar matproduktion.

EU:s nya strategi ska ge åkermark starkare skydd
EU:s nya strategi ska skydda åkermark från att exploateras. Foto: Ester Sorri

- Det är bra att kommissionen ser möjligheten att motverka klimatförändringen genom att lagra in mera kol i Europas jordbruksmark. Det är ett av flera viktiga steg för att nå målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Det är viktigt att inte strategin leder till mer regelkrångel och administrativ börda, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

Skydda Europas jordar
Syftet med EU-kommissionens nya markstrategi, Soil strategy, är att skapa ett mer systematiskt arbete för att skydda Europas jordar mot de hot som finns och att värna de många ekosystemtjänster som kommer från jordbruksmark och skogsmark.
Bebyggelse, förvaltning, förorening, packning och erosion är några anledningar till att jordbruksmarken förstörs i Europa.

Problem med markpackning
Ur ett svenskt perspektiv har studier från SLU visat att såväl kolinlagringen som mullhalten ökar. Däremot finns problem med markpackning på grund av tunga maskiner, vilket svenskt lantbruk redan jobbar förebyggande med tack vare den kostnadsfria rådgivningen via Greppa Näringen.
Framför allt är det kommunernas byggplaner som hotar våra åkermarker. 600 hektar jordbruksmark byggs bort varje år i Sverige.

”Det handlar om matsäkerhet”
- I takt med att jordarna i södra Europa blir torrare så är blir marken hos oss på de nordliga breddgraderna allt viktigare. Då bör inte kommunerna bygga bort den jordbruksmark som finns. Det handlar om matsäkerhet, säger Palle Borgström.

Stor oro över jordhälsolagen
Trots att LRF generellt är positiv till strategin så är oron stor över att den kommande jordhälsolagen blir så generell så att den ökar administrationen.
- Vilka åtgärder som är mest lämpliga för att uppnå förbättrad jordhälsa, ökad kolinlagring och göra jordbrukssystem mer motståndskraftiga för klimatförändringar beror på lokala förutsättningar, produktionsinriktningar och kräver lokal anpassning, säger Palle Borgström.

Kritisk till generell finansiering
En del i strategin som LRF är starkt kritisk till är målet om en generell minskning av kväve- och fosforläckaget med 50 procent.
- Näringsläckage är inget generellt problem utan ett lokalt eller regionalt. Där har vi redan Eus vattendirektiv att förhålla oss till, säger Palle Borgström.
Källa: LRF


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Allan markerade mot Black friday:
MJÖLBY 2021-11-29 KL. 18:06

Allan markerade mot Black friday: "Mer känsla för djur och natur än för människor tyvärr"

Läs mer här på webben om bland annat de havslevande sköldpaddorna.

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade
MJÖLBY 2021-11-26 KL. 20:53

Rondellpotatisen har fått sin årliga juldekoration – hyllning till det närproducerade

"Det vi vill symbolisera med det här är att vi har mycket grönsaksodlingar runtom i vår bygd".

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan
MOTALA 2021-11-26 KL. 20:37

Mark Henriksson (M) om Lalandia, turbulensen i partiet och om skolfrågan

"Vi bevakar hela tiden att vi har en god partikultur".

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång
BOXHOLM 2021-11-26 KL. 20:24

Nytt kapitel: Arla Stämmer Glada bonden för varumärkesintrång

Arla anser att risken för förväxling är stor.

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné
MOTALA 2021-11-25 KL. 09:03

Att aldrig släppa sin dröm – Björn, 56, har förverkligat pojkdrömmen om rockturné

"Vi började spela ihop när vi var 16 och gick på gymnasiet".

Fler nyheter