Klik venligst
MJÖLBY 2021-9-24 KL. 07:37

Burenby (S) ringar in skolan och otrygghet som kommunens största utmaningar

Av Anton Rimstedt

MJÖLBY. Med ett år kvar till valet sitter Östgötatidningen under hösten ner med några av våra kommuners främsta politiska företrädare. Turen har nu kommit till Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby. Numera bör hon räknas som en rutinerad politikerräv, men några planer på att varva ner finns inte. Vi pratar bland annat om utmaningarna med att behålla den egna ideologiska kompassen i en stor koalition och om problemen med otrygghet i kommunen.

Burenby (S) ringar in skolan och otrygghet som kommunens största utmaningar
Cecilia Burenby (S) på sitt kontor inne i stadshuset i Mjölby. Foto: Anton Rimstedt.

MJÖLBY. Med ett år kvar till valet sitter Östgötatidningen under hösten ner med några av våra kommuners främsta politiska företrädare. Turen har nu kommit till Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby. Numera bör hon räknas som en rutinerad politikerräv, men några planer på att varva ner finns inte. Vi pratar bland annat om utmaningarna med att behålla den egna ideologiska kompassen i en stor koalition och om problemen med otrygghet i kommunen.

– Vi växer verkligen överallt, konstaterar Cecilia Burenby när vi har slagit oss ned på hennes kontor inne i stadshuset.

Så är det. Statistiska centralbyråns senaste uppdatering av befolkningsutvecklingen i landets kommuner och regioner, den som talar om förändringar i demografin det senaste halvåret, ger det socialdemokratiska kommunalrådet rätt. Och det är en utveckling vi har sett de senaste åren.
– För det första har vi varit duktiga på att se till att vi har markberedskap. Vi har olika områden som kan erbjuda olika boendemiljöer. Det är ett systematiskt arbete att köpa in mark och se till att få beredskap på det. För det andra så har vi jobbat med den här positiva bilden av kommunen, ”Världsvan och hemkär”, våra invånare ska se att det händer saker i kommunen. Det ska synas en utveckling. Den positiva andan smittar ju sen av sig och om invånarna pratar gott om sin kommun så vill ju fler flytta hit, säger Cecilia Burenby.

Kommunen växer och ekonomin är god. Även under pandemin har vi sett flera företagsetableringar värda att notera, något som Cecilia Burenby och den styrande majoriteten är stolta över. Men allt är såklart inte guld och gröna skogar för Cecilia Burenby med ett år kvar till val. Hon tar själv upp skolan som ett förbättringsområde.

Är resultaten problematiskt låga?

– Vi sticker inte ut på något sätt jämfört med andra kommuner, men vi har en hög ambitionsnivå. Just nu ser vi att skolan i kommunen är för ojämlik, det skiljer sig beroende på vilken skola man går på. Där vill vi skjuta till extra medel.

Och vad gör ni konkret för att höja betyg och måluppfyllelse?

– En av de stora delarna är att få fler vuxna i klassrummet. Det kan till exempel vara tvålärarsystem, men vi i Socialdemokraterna har sagt att det viktigaste är att rektor och lärare kommer fram till en bra lösning. Det kan vara att man vill ha en lärare till, eller att man vill ha en elevassistent, men att det blir fler vuxna som är med barnen och kan hjälpas åt.
– När det gäller ojämlikheten så gäller det att både lägga in resurser men också använda rätt metoder på varje skola, analysera de insatser man gör mer noggrant på varje plats, fortsätter Cecilia Burenby.

Och som många också känner till så är förändringar på gång redan till hösten 2022, efter en större skolutredning som har haft primärt fokus på stadieindelningen på kommunens skolor.
– Lagmansskolan är det första stora projektet och där är det redan igång. På sikt kommer det åter bli en högstadieskola i Mjölby och det kommer bli på Lagmansskolan. Och så skapar man de andra skolorna som F-6 istället. Det kommer bli en annan blandning på eleverna, vilket kommer vara bra ur ett socioekonomiskt perspektiv.

Efter valet 2018 styrs Mjölby kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu har tre fjärdedelar av mandatperioden gått och det börjar bli dags att utvärdera samarbetet ”Handslag för Mjölby” inför nästa års val.
– Vi är en stor koalition med många tankar och idéer, men jag tycker att det har varit stimulerande, vi har kunnat ge olika perspektiv och vi har haft ett respektfullt sätt att diskutera och komma fram till beslut. Det har fungerat väldigt bra som jag ser det, säger Cecilia Burenby.

Vad som sker efter valet står just nu skrivet i stjärnorna, men Cecilia Burenby stänger inga dörrar åt något håll vad gäller fortsatt samarbete inom den nuvarande koalitionen.
– Vi kommer att gå till val var och en för sig, men det finns en god grund i att det har fungerat väl den här mandatperioden.

Det finns inga indikationer på att exempelvis Kristdemokraterna skulle vilja samarbeta med nuvarande oppositionen istället?

– Jag har inte fått någon sån signal, nej.

Finns det en risk att man, i ditt fall som socialdemokrat, förlorar sig lite ideologiskt i ett sånt här samarbete?

– Där är det viktigt att man även har sitt partiarbete. Där pratar vi bara sossepolitik. Mitt uppdrag blir att få igenom så mycket som möjligt av det i vårt samarbete. Partiet måste hela tiden vara framme och se till att man håller den kompassen.

Östgötatidningen har pratat med sossar, nuvarande och tidigare partimedlemmar, i Mjölby som har uttryckt känslan av att nuvarande lokala styret i partiet, med Cecilia Burenby i spetsen, med tiden har blivit mer och mer drivet av att behålla makten och mindre och mindre av socialdemokratiska ideal och värden. Att det blir mer och mer byråkrati och tjänstemannamässig styrning och mindre av det man ser som socialdemokratiskt. En av dem som tidningen har pratat med lämnade till och med partiet av den här anledningen.

– Då får man fundera på, vill man åstadkomma någonting eller vill man stå vid sidan om och säga hur man tyckte att det kunde ha blivit? Om jag bara tar några exempel. Svartå strand, där har vi jobbat hårt för att det ska vara olika boendeformer, vilket gör att det finns både hyres-och bostadsrätt där. Typisk socialdemokratisk del. Skolan, som vi var inne på, där vill vi titta på de socioekonomiska faktorerna för att jämna ut skillnader.

Men kan du förstå den kritiken som ändå finns i det här?

– Ja, men jag önskade också att vi hade 65 procent. Men vi måste förhålla oss till den verklighet som är.

Flera Mjölbybor som Östgötatidningen har pratat med uttrycker också generellt en oro över en ökad otrygghet i kommunen, och med flera fall av rån och misshandel är det många som inte känner sig trygga när de går runt i Mjölby.
– Det är uppenbart att människor känner sig mer otrygga än vad de gjorde förut. Det är helt oacceptabelt. Tyvärr är det så att när det gäller narkotika så har vi stuckit ut. Och det är en grogrund till fortsatt kriminalitet. Vi håller just nu på med ett projekt mellan omsorgen, skolan och kultur och fritid för att tidigare sätta in insatser på ungdomsnivå för att förhindra kontakten med narkotika. Den andra delen är vårt trygghets- och säkerhetsutskott som är direkt under kommunstyrelsen där vi tillsammans med polisen tittat mer på var vi ska sätta in resurser och var man ska göra insatserna. Det kan handla om fler väktare och mer kameraövervakning exempelvis, berättar Cecilia Burenby.

Vad beror det på Mjölby har en större problematik med narkotika än andra närliggande och liknande kommuner?

– Vi är en järnvägsknut och det är alltid bra med kommunikationer, men det finns också nackdelar med det. Det är enkelt att stanna till, och du behöver inte ens gå av, du åker bara vidare direkt. Det är en problematik som finns. Därför tycker vi att stationsområdena behöver vara en större prioriterad del. Till exempel har vi tagit in ny kameraövervakning i undergången där, avslutar Cecilia Burenby.

Anton Rimstedt


Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) är redo för en ny valrörelse nästa år. Foto: Anton Rimstedt.


PÅ STARTSIDAN JUST NU