Klik venligst
MJÖLBY 2024-1-25 KL. 06:00

Det finns mer att berätta om Förintelsen

Av Mia Karlsvärd

MALEXANDER / MJÖLBY Peter Johnsson är aktuell med en ny bok ”Tyskland och Förintelsen i historien”. Den föreläser han om i Mjölby på Förintelsedagen.

Det finns mer att berätta om Förintelsen
Peter Johnsson är journalist och historiker och har arbetat som korrespondent i Central- och Östeuropa. Foto: Mia Karlsvärd

Hur kommer det sig att du skrivit en bok om Tyskland och Förintelsen?
– Kort sagt blir vi i Europa aldrig färdiga med Hitler och Förintelsen. Själv har jag ägnat mig åt Hitler, nazismens och därvid också Weimarrepublikens historia ända sedan jag studerade historia i Lund, säger Peter Johnsson.

Han berättar att han under närmare 50 år regelbundet har läst om Tysklands historia under 1900-talet. Den senaste boken är ett resultat av detta. Han har också i fem års tid gjort research till boken genom resande, läsande och skrivande.

– En annan orsak varför jag skrivit boken, utöver att ämnet och att antisemitismen alltid är aktuellt, är de möten jag haft i raden av länder i östra Europa med Förintelsens historia de senaste 40 åren.
– Det är en historia som oftast varit antingen förträngd eller förvanskad. Det samma gäller självfallet också Tyskland.

Han har därför utgått från tre städer när han har skrivit boken.
– Jag har behandlat inte bara historien i landet i stort utan också konkret i München, Nürnberg och Berlin, berättar han.

Peter Johnsson är journalist och historiker
och har arbetat som korrespondent i central- och östeuropa i närmare 40 år. Han har gett ut flera böcker utifrån sina kunskaper om länderna han har bevakat.
– Det finns enligt mig inget annat land i Europa som så inträngande gjort upp med sin historia som Tyskland. Därför är denna historia, som tidigare var förträngd, idag närvarande överallt i landet.

Han säger också att det i historievetenskapen inte finns något land i där det har bedrivits och bedrivs så intensiv forskning om Hitler, nazismen och Förintelsen som i Tyskland.

Varför då skriva en bok till?
– Gemene man anser kanske att allt är sagt och skrivet om detta. Det är inte sant. De senaste 25 åren och än mer sedan kommunismens sammanbrott i Sovjetunionen har nya källor blivit tillgängliga och enormt mycket nytt har skrivits. I den mån jag har klarat av detta har jag också i min bok försökt ta hänsyn till just dagens forskning, säger Peter Johnsson.
Han har tidigare gett ut boken ”Ukraina i historien” som han har fått ge ut i nyutgåva. Den har han tidigare föreläst om i bland annat Malexander och Motala.

Har du några inplanerade föreläsningar nu med din nya bok?
– Båda dessa böcker är ständigt aktuella och jag är regelbundet inbjuden till att föreläsa om någon av dem. Vad gäller Ukraina senast i Lund och i början av nästa år i Uppsala.

Den nya boken om Tyskland och Förintelsen ska han föreläsa kring i samband med Minnesdagen över Förintelsen, den 27 januari på mötesplatsen Zenit i Mjölby.

Vad har du för projekt framöver?
– Jag skriver i förordet till den nya boken, att den är den första bandet i ett större projekt.

Han har tänkt att på motsvarande sätt beskriva Förintelsens historia och utvecklingen fram till dags dato även i flera andra länder.
– Jag har i mitt yrke som utrikeskorrespondent sett denna inte bara i Polen, utan också flera andra länder, säger Peter Johnsson.

För närvarande jobbar han sedan förra året på en bok om Österrike och Förintelsen.
– I vår åker jag i för tredje gången till Linz och Oberösterreich för nästa research, berättar han.

MIA KARLSVÄRD


Peter Johnsson har under närmare femtio år regelbundet läst om Tysklands historia under 1900-talet. Den senaste boken är ett resultat av detta.


PÅ STARTSIDAN JUST NU