Klik venligst
BOXHOLM 2022-6-1 KL. 13:31

Ett löfte om trygghet till invånarna

Av Sara Anderberg

BOXHOLM Det finns en förhöjd otrygghetskänsla bland flera medborgare i Boxholm. Måhända talar kriminalstatistiken mot det men känslan finns där oavsett. Därför är målet med Medborgarlöftet att få invånarna att känna sig trygga och att kunna vara det.

Ett löfte om trygghet till invånarna
Claes Sjöqvist, Fredrik Noaksson och Josefin Arvidsson samarbetar i Medborgarlöftet. Foto: MIA KARLSVÄRD

Medborgarlöftet är ett samarbete mellan polisen, kommunen, Brottsförebyggande rådet, Boxholmshus och förstås invånarna. Medborgarlöftet är ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och ett löfte till invånarna att förbättra tryggheten.

På plats på Dalgårdsgatan i Boxholm berättar företrädare för polisen, kommunen och Boxholmshus om satsningen. De beskriver hur arbetet startade. Under hösten genomfördes digitala dialoger med invånarna i Boxholms kommun.

–Och otrygghet var det som lyftes, säger Josefin Arvidsson som är kommunpolis med västra Östergötland som sitt ansvarsområde.

Hon betonar att trygghet
i mindre kommuner är minst lika viktigt som i de större.

–Även om det inte är mycket kriminalitet i Boxholm är det bra att jobba med tryggheten och inte vänta, som man gör på många andra ställen, när det redan har blivit problem.

En del medborgarna i Boxholm känner sig inte trygga. Det vet man i samarbetsgruppen som jobbar med Medborgarlöftet. I gruppen är det också känt att det egentligen inte är otryggt i Boxholms kommun.

–Det är nog mer en känsla
som kanske kommer av händelser som hänt för länge sedan, säger Josefin Arvidsson och betonar att det är känslan som räknas och den ska tas på allvar.
Efter dialogen och sammanställningen av vad den gav väntar trygghetsvandringar och att möjliggöra grannsamverkan. Men trygghetsvandringar får vänta till hösten när det är mörkare ute och man kan se på plats var tryggheten behöver förbättras. Det kan handla om bättre belysning till exempel.

–Det är viktigt att vi tar det som sägs då på allvar, högt som lågt, säger Fredrik Noaksson som är vd för Boxholmshus.

Claes Sjöqvist (s) är kommunstyrelsens ordförande i Boxholm. Han är glad över att arbetet med Medborgarlöftet har kommit igång.

–Det är kalas att jobba med frågorna tillsammans på det här sättet, säger han om samarbetet i projektet.

Tillsammans ska man i projektet ta fram en handlingsplan för vad som måste göras för att nå framgång. Uppföljningar ska göras två gånger om året och det är först vid utgången av 2023 som projektet avslutas.

– Medborgarnas röst är något vi ska lyssna på, betonar Josefin Arvidsson.

SARA ANDERBERG
Josefin Arvidsson, kommunpolis. Foto: MIA KARLSVÄRDClaes Sjöqvist (s) ser fram emot att jobba med Medborgarlöftet. Foto: MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU