Klik venligst
BOXHOLM 2020-6-30 KL. 06:00

40 000 ålyngel släpps ut i Sommen

Av Lotta Hofström

BOXHOLM. För att kompensera för all den fullvuxna ål som dör i vattenkraftverken, under sin färd ner till havet, släpper Tekniska verken varje år ut tusentals ålyngel i sjöar runt om i Östergötland och Kalmar län.

40 000 ålyngel släpps ut i Sommen
Foto: Gunnar Myrhede/Visit Östergötland

Totalt släpper Tekniska verken ut drygt 125 000 ålyngel varje år, vilka köps in från Scandinavian silver eel som tar ålar i England och flyger dem till Helsingborg där de hålls i karantän tills de är stora nog att köras i kalla frigolitlådor till sina nya vatten.

Tekniska verken och andra leverantörer av el måste kompensera för skador i naturen som uppkommer på grund av vattenkraft, enligt krav i så kallade vattendomar.
– Vi är ålagda att jobba med att kompensera och försöka bevara ålbeståndet. Cirka 20-30 procent av ålen förolyckas vid passage av turbinerna och då måste vi kompensera för det, säger Jakob Bergengren som är miljöingenjör på hållbarhetsavdelningen på Tekniska verken.

DRYGT 40 000 ålyngel släpps ut på olika platser i Sommen den 10 juli.
Den som vill se när ålynglarna släpps ut i Sommen kan komma till Torpöns färjeläge. Men på grund av 50-personersregeln i och med coronapandemin rekommenderar Jakob Berggren besökare att vända på klacken om det blir för fullt. Ännu en chans att titta på ål-utsläppet kommer nästa år.

YTTERLIGARE en kompensation som Tekniska verken gör vad gäller ålarnas överlevnad är att yrkesfiskare fiskar upp fullvuxen ål som de släpper ut i havet. Under årets varma månader sker ett regelbundet arbete med att flytta fullvuxen ål från Sommen, Roxen och Glan.
– Ålen lever i ungefär femton år i våra sjöar och sedan är de redo att simma till havet för vidare färd till Sargassohavet och lek där, förklarar Jakob Bergengren.

Tekniska verken gör också liknande insatser för andra fiskarter.


PÅ STARTSIDAN JUST NU