Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-1-27 KL. 21:00

Ödeshögs kommun vill ha företagspark som syns från E4:an

Av Carolina Fransson

ÖDESHÖG. Längs med E4:an, i höjd med avfarten i södergående riktning, är Företagspark E4 Ödeshög under uppbyggnad.

Ödeshögs kommun vill ha företagspark som syns från E4:an
Björn Theel, näringslivsansvarig, och kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson visar runt på området. Alla tomter i parken ligger inte utmed E4:an. Företagare som vill etablera sig en bit ifrån kan också göra det. Foto: Carolina Fransson

Efter att Narr Konfektyr etablerade sig här återstår i dagsläget 227 000 kvadratmeter byggklar mark till försäljning.

Idén till Företagspark E4 Ödeshög väcktes hos Ödeshögs kommun för cirka åtta år sedan. Då kontaktades kommunen av ett stort danskt företag som skulle etablera sig i Sverige. De frågade om det fanns någon ledig mark att etablera sig på utmed E4:an, berättar kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.

– Vi hade tyvärr ingen ledig mark att erbjuda då, men jag vet att då började arbetet med att få fram mark vid E4:an. Kommunen kontaktade en markägare nära E4:an, köpte marken, och det som nu är företagspark E4:an Ödeshög.

BJÖRN Theel, näringslivsansvarig i kommunen, berättar vidare:
– I och med att det är mycket trafik som passerar här, 20 000 förbipasserande fordon varje dygn, så är det ett bra skyltfönster. Många stannar också redan för att äta här, i och med att vi till exempel har Rasta, Burger King, Dinners och nu nyligen fick McDonalds, säger han.
– Ödeshög ligger också perfekt till om man ser till pausstopp för lastbilschaufförer. Som lastbilschaufför behöver man ta en paus efter några timmar och åker man till exempel från Danmark blir Ödeshög ett perfekt stopp efter cirka tre och en halv timmes körning, fortsätter han.

KOMMUNEN skriver på sin hemsida att företagsparkens tomter har ett attraktivt läge till konkurrenskraftiga priser och att man anpassar tomten efter behov och önskemål. Man skriver vidare att man riktar sig till företag som vill få tillgång till utmärkta transport- och logistikfördelar eller företag med konsumentnära verksamhet som vill synas och/eller har behov av stora ytor. Enligt detaljplanen är marken avsedd för industriändamål. Det innebär att verksamheter som exempelvis ägnar sig åt tillverkning, transport och logistik, lager eller annan hantering av varor, partihandel, tekniska anläggningar, laboratorier eller liknande är lämpliga för etablering i området.

Björn Theel och Annicki Oscarsson visar runt på området. De berättar att flera företag har hört av sig och är intresserade av att etablera sig här. Företagen kommer från Ödeshög, övriga delar av Östergötland och även utanför länet.
– Vi ser det som en långsiktig process att hitta företag som vill etablera sig här. Narr konfektyr har etablerat sig som nummer ett och vi vet att flera etableringar är på gång i området, säger Annicki Oscarsson.

Om den avstyckade marken skulle fyllas med flera företag skulle det betyda mycket för kommunen, menar hon.
– Det skulle vara positivt oavsett vilket företag som skulle etablera sig här. Näringslivet är motorn i samhället. Vi har stor nytta av att kommunen växer med fler företag. Arbetstillfällena skulle öka. Det gäller då också att vi är beredda och kan erbjuda bostäder så att man också väljer att flytta hit. Därför planerar vi nu för fler bostäder i kommunen, säger hon.

Den nya företagsparken ska synas från E4:an där cirka 20 000 fordon, varav många lastbilar, passerar varje dygn. Foto: Carolina Fransson


PÅ STARTSIDAN JUST NU