Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2022-12-21 KL. 12:44

Nya forskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Av Thomas Edgren

Kungl. Vitterhetsakademien har utsett forskare till nya akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen, Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten. De fem akademiforskartjänsterna är treåriga med möjlighet till två års förlängning.

Nya forskare inom humaniora och samhällsvetenskap
Gabriela Argüello, John L. Huisman, Sebastian Cöllen, Marios Iacovides och Gustav Zamore har utsetts till akademiforskare av Kungl. Vitterhetsakademien 2022. Foto: Kungl Vitterhetsakademin.

Gabriela Argüello, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “Just Energy Transition for the Ocean: Offshore renewable energy and the legal construction of ocean multi-use spaces”.

Gabriella ska undersöka internationell havsrätt och lokala regelverk utifrån behovet av att producera förnybar energi till havs, vilket kan bidra till klimatomställningen.

Sebastian Cöllen, Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Att säga det outsägliga. En kognitionslingvistisk analys av metaforikens funktion i Mechthild von Magdeburgs mystika verk”.

Sebastian ska undersöka de medeltida texterna utifrån ett kognitionslingvistiskt perspektiv.

John L. Huisman, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Variation and change in body part semantics across Indo-European”.

Han ska undersöka relationen mellan kropp, begrepp och språk utifrån hypotesen att föreställningar om kroppen inte är universella utan varierar historiskt och lokalt i ett samspel med språk och begrepp.

Marios Iacovides, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “The Green Deal, Sustainability and EU Competition Law and Policy: Futureproofing Competition for 2050”.

Marios ska undersöka målen för den traditionella konkurrensrätten om låga priser och ekonomisk tillväxt inom Europeiska unionen i förhållande till målet om klimatomställning, och även social och ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.

Gustav Zamore, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten med projektet ”Ecclesiastical Authority and Spatial Practices of Resistance in Western Europe, ca. 1050–1450”.
Han ska undersöka kyrkorummet och andra sakrala platser som arenor för politiska konflikter och motståndspraktiker.

Vitterhetsakademien finansierar de nya akademiforskartjänsterna för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap för att stärka forskningen inom de utvalda områdena. Tjänsterna, som är treåriga med möjlighet till två års förlängning, förläggs till valfritt svenskt lärosäte.PÅ STARTSIDAN JUST NU