Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-6-29 KL. 10:55

Motala-VD blir rådgivare till regeringen

Av Lotta Hofström

MOTALA. Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, ska nu bli rådgivare till regeringen inom cirkulär ekonomi, enligt ett pressmeddelande.

Motala-VD blir rådgivare till regeringen
Sorteringsanläggningen i Motala har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter. Fotograf: Peter Holgersson

Han väljs in som ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi, som är ett rådgivande organ till regeringen som arbetar för att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi – både nationellt och regionalt.
Delegationens arbete kan till exempel handla om att bidra till nya affärsmodeller, få cirkularitet att bli en del i utformningen av både produkter och produktionssystem samt öka återvinningen och materialens livslängd.

MATTIAS PHILIPSSON driver Europas effektivaste sorteringsanläggning, enligt pressmeddelandet. Han är vd på Svensk Plaståtervinning som erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar för verksamheter med producentansvar.
– Vår vision är att alla plastförpackningar ska återvinnas, men då krävs att vi alla hjälps åt; producenter, konsumenter och inte minst politiken. Därför är det extra angeläget att vara en del av delegationen och bidra med kunskap som kan ligga till grund för lämpliga styrmedel som förenklar och snabbar på omställningen mot cirkularitet, anser Mattias Philipsson.


DELEGATIONEN består av ordförande Åsa Domeij (Axfood), Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra skogsägarna), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige), Jonas Carlehed (IKEA), samt de nyinvalda: Vice ordförande Annika Helker Lundström (Återvinningsindustrierna), Sofie Eliasson Morsink, (Coca-Cola European Partners), Mattias Philipsson (Svensk Plaståtervinning), Henrik Sundström (Electrolux), Anders Kärrberg (Volvo Cars).

- Det är väldigt glädjande att alla dessa personer vill vara med i Delegationen för cirkulär ekonomi och bidra med sina viktiga kompetenser och erfarenheter. Omställningen till en cirkulär ekonomi är något som såväl politiken, näringslivet, den offentliga sektorn och övriga aktörer måste genomföra tillsammans, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande från regeringen."Ökad plaståtervinning är ett viktigt fokusområde där Sverige har goda förutsättningar att ta en ledande roll i Europa", säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.
Delegationens uppgifter är att:
• utarbeta en strategi för en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi på olika nivåer i samhället.
• vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer.
• identifiera hinder, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
• samla och dela kunskap om pågående initiativ samt underlätta samverkan mellan dessa.
• utse referensgrupper som ska stöda delegationens arbete.
• skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på nationell och regional nivå.
• skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030.


PÅ STARTSIDAN JUST NU