Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2022-12-21 KL. 12:53

Sandbäckens får nytt systerbolag

Av Thomas Edgren

Sedan 2021 bildar Sandbäckens tillsammans med systerbolaget QMG i Finland, Nimlas Group. Nu tar Nimlas Group nästa steg genom att förvärva Konstel, ett av Norges ledande elinstallationsföretag.

Sandbäckens får nytt systerbolag
Nu tar Nimlas Group nästa steg i utvecklingen genom att förvärva Konstel, ett av Norges ledande elinstallationsföretag. Foto: Konstel

På mindre än två år har Nimlas etablerat sin närvaro i Sverige, Finland och Norge och bildar nu ett nordiskt installationsbolag med en total omsättning på över 6 miljarder kronor och med över 3 500 anställda.

Nimlas mål är att bli Nordens främsta bolag inom innovativa och hållbara fastighetstekniska tjänster. De tekniska disciplinerna i Nimlas inkluderar värme och sanitet, el, ventilation, automatisering, brandsäkerhet, kyla och konsultverksamhet. Dessa discipliner kommer alla att spela nyckelroller i den gröna omställningen för byggnader för att skapa mer hållbara samhällen.

- Genom att välkomna Konstel till Nimlas tar vi viktigt nästa steg och stärker vår diversifiering genom ett tredje geografiskt ben, liksom stärker balansen mellan våra tekniska discipliner. Precis som Nimlas verksamheter i Sverige och Finland beror en stor del av Konstels framgångar på en stark företagskultur och en decentraliserad bolagsstruktur”, säger Mikael Matts, VD för Nimlas.
-
Sandbäckens har de senaste åren utökat sin tjänsteportfölj till att även omfatta bolag specialiserade på automation, ventilation, kyla, el och styr & reglertjänster.

- Sandbäckens har haft en bra utveckling den senaste tiden och har en lokal närvaro med 40 bolag på 50 orter i landet. De kommande åren ska vi dubbla vår omsättning och vi ska bli starka inom fler discipliner. Jag ser det som positivt att vi får in ett tydligt elinstallationsbolag inom Nimlas-koncernen och hoppas det kan bidra till att det blir enklare för oss att förvärva el-bolag även i Sverige”, säger Christoffer Järkeborn, VD för Sandbäckens.
-


PÅ STARTSIDAN JUST NU