Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2022-12-7 KL. 21:00

Vida investerar i kanaltorkar till Vimmerby

Av Thomas Edgren

Sågverkskoncernen Vida investerar i ytterligare torkkapacitet till sågverket i Vimmerby. Valutec har vunnit förtroendet att leverera två FB-kanaltorkar med en ungefärlig årskapacitet på 100 000 kubikmeter trävaror vardera.

Vida investerar i kanaltorkar till Vimmerby
Nu blir det nya virkestorkar till Vidas sågverk utanför Vimmerby (fd Bergs Timber). Foto från tidigare torkinstallation inom Vida; Vida Bruza. Foto: Thomas Edgren

- För oss är investeringen ett led i vår långsiktiga strategi för att höja vår produktionskapacitet. För att kunna göra det behöver vi också utveckla torkparken och två FB-kanaler är den bästa lösningen i Vimmerby, inte minst med tanke på logistiken, förklarar Jonas Axelsson som är teknisk chef på Vida-koncernen.

Kanaltorkarna från Valutec byggs i rostfritt stål och levereras med tryckramar, värmeåtervinning och styrsystemet Valmatics 4.0. De kommer att driftsättas under det första halvåret 2024.

- Värmeåtervinning är en del av vår standard sedan lång tid tillbaka, men i takt med att elpriserna är så högt på agendan har energifrågor blivit allt viktigare. Här har också kanaltorkar en fördel gentemot kammartorkar, då energin som behövs för att torka varje kubikmeter virke är betydligt lägre i en kanaltork med hög nyttjandegrad, säger Joakim Berglund som är kundansvarig säljare hos Valutec.

I december 2021 driftsattes den första FB-kanaltorken hos Vida Vimmerby. De två nya torkarna av samma modell kommer att passa in väl i torkparken menar Joakim Berglund:
– De har en välbalanserad torkpark som också innefattar ett antal kammartorkar. Med de här tillskotten är de väl rustade för att producera en hög volym med trävaror med rätt kvalitet för varje ändamål.

Hos Vida är Valutecs produkter och erbjudanden kända sedan lång tid tillbaka. Det två företagen har en affärsrelation som omfattar hela koncernens sågverk och både virkestorkar och styrsystem.

- Det är produkter som vi vet fungerar och hur vi ska arbeta med. Samma känsla har vi kring styrsystemen. Det gjorde beslutet om leverantör ganska enkelt för oss, säger Jonas Axelsson.

Inom sågverksindustrin är den rådande konjunkturen ett särskilt aktuellt ämne, då sågverk historiskt är en av de första verksamheterna som märker av en nedgång.

- Vi har några väldigt bra år bakom oss, men just nu ser vi stora prissänkningar på många typer av produkter vilket ger ett betydligt tuffare läge. Men vi är samtidigt vana att läget kan skifta snabbt och vår målsättning är att behålla vår strategi när det handlar om investeringar.


PÅ STARTSIDAN JUST NU