Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2022-12-20 KL. 18:03

Unga nyfikna på kooperation

Av Thomas Edgren

En Sifo-undersökning visar att en majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Undersökningen visar också att unga vill lära sig mer om kooperativt företagande.

Unga nyfikna på kooperation
”En kooperativ företagsform med fokus på hållbarhet och ansvarstagande passar bra in i dagens och morgondagens näringsliv”, tycker Anders Dahlquist-Sjöberg, Svensk Kooperation. Foto: Svensk Kooperation

Den kooperativa företagsformen väcker intresse bland svenskar, inte minst bland ungdomar i åldern 18 - 29 år. Unga kan mindre om kooperation och vill lära sig mer. Hela 60 procent av alla unga vill veta mer om kooperativa företag. Det visar en undersökning som gjorts av Kantar Public i Sifo-panelen på uppdrag av Svensk Kooperation.

- Det är glädjande att se att unga personer är så intresserade av kooperation. Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande passar bra in i både dagens och morgondagens näringsliv, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.
-
Generellt sett är kunskapen om kooperativa företag låg, men en jämförelse med en likadan undersökning från 2017 visar att kunskapen nu ökat. Den kooperativa företagsformen väcker också alltmer intresse – fler personer är nyfikna på vad det innebär att vara medlem i ett kooperativt företag idag jämfört med år 2017.


FOTNOT.
Studien genomfördes med 2000 personer som svarat i Sifo-panelen. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18 - 79 år.


PÅ STARTSIDAN JUST NU