Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-2-25 KL. 14:13

Flydde krigets Irak – nu driver hon eget i Sverige

Av Carolina Fransson

MJÖLBY. För 13 år sedan lämnade Baan Hami krigets Irak. Då var hon färdigutbildad hortonom, men hade inte hunnit börja jobba som det.

Flydde krigets Irak – nu driver hon eget i Sverige
Baan Hami. Foto: Carolina Fransson

En hortonom har kunskapen om hur olika växter fungerar och hur växternas inre processer påverkas av olika faktorer. Nu har Baan byggt på sin utbildning och skaffat sig mer kunskaper – och sedan december förra året driver hon eget företag i Sverige.

Baan kom till Sverige 2007. Under den första tiden här gjorde hon praktik på Tistelvind AB och deras ekologiska odling i växthus och på en blomsteraffär i Tranås. 2008 började hon jobba som kontaktperson för nyanlända barn på en förskola i Boxholm. Året efter blev hon handledare på Boxholms kommun för ensamkommande barn och det fortsatte hon sedan med i nio år. Drömmen om att en gång arbeta som hortonom fanns hela tiden där hos henne, men hon ville lära sig språket ordentligt först.

HON tog upp studierna i Sverige för några år sedan och ordnade, under sin utbildningstid, praktik på Jordbruksverket växtskyddscentralen. Där arbetade hon på rådgivningsenheten, bland annat med att gradera spannmål och grönsaker.
– Då upptäckte jag att den kompetensen saknades här i Östergötland, säger hon.

Under sin utbildningstid arbetade Baan också på Hermelins i Skänninge, ett arbete som gav henne värdefulla kontakter som hon har nytta av i dag. För att skaffa sig de kunskaper som behövs om miljöbanken och synen på miljö i Sverige studerade hon miljöriskanalys på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Att arbeta som hortonom i Irak och Sverige skiljer sig en hel del, har hon märkt.
– Det finns en annan syn på hur man ska bekämpa skadedjur här och klimatet är annorlunda. Jag var jätteosäker när jag kom hit för om jag skulle kunna jobba som hortonom med den miljölagstiftning som finns här, och i och med att klimatet är mycket kallare här. Men jag känner mig säkrare nu, speciellt efter att jag läst miljöriskanalys, och efter arbetet på Jordbruksverket där jag fick mera kunskap om gradering och insyn på bekämpningsmedelsanvändning, säger hon.

I FJOL läste hon Praktik i forskningsmiljö, en fristående kurs på Sveriges Lantbruksuniversitet, för att komplettera sin kunskap i gradering av grönsaker. I höstas gick hon Nyföretagarcentrums starta eget-kurs för invandrare och efter det tog hon steget till att starta upp sitt företag.

– Både Hushållningssällskapet och Nyföretagarcentrum ansåg att det finns ett behov av rådgivning och nu är jag i gång. Jag har nu kommit i kontakt med flera som jag kommer att jobba för, berättar hon.

– Jag har fått mycket stöd från andra inom min bransch, bland annat Christina Enudd Nordström på drivbänken i Linköping, Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult och några hortonomer i Hushållningssällskapet i Skåne och Skara. Magdalena på Hermelins har varit en bra referens när jag tagit mig in i branschen och under min tid på Hermelins knöt jag flera kontakter. Det som tagit lite mer tid att sätta sig in i är reglerna hos Skatteverket, men jag fått mycket stöd och hjälp från Nyföretagarcentrum i Motala med det, fortsätter hon.

BAANS affärsidé är scouting, övervakning och gradering av odlingar. Hon gör ett besök i veckan under odlingssäsongen på de gårdar hon arbetar för. Under besöken följer hon hur det går med odlingarna, så att förlust på skördarna kan undvikas.
– Jag tittar på utvecklingsstadierna av grödorna och ser över vilka skadedjur som finns på grödorna. Jag följer utvecklingen för både skadegörare och grödan, och kollar vilka naturliga fiender som finns på gården som kan utnyttjas. När man upptäcker skadegörelsen innan populationen ökar kan man göra en behovsanpassad bekämpning eller undvika skador på något annat sätt genom att skörda grödan innan angreppet sker.
– Vissa skadegörares utveckling kan man följa med hjälp av prognosmodeller. Då vet man vilken tid angreppen kommer att ske och då ger jag ett rekommendation om åtgärd som kan minska problemet redan samma säsong. På det sättet kan producenter undvika att bespruta i onödan, vilket även är bra för att bevara miljön från kemikaliska ämnen, säger hon.


Baan Hami arbetar nu som hortonom - med eget företag sedan december. Foto: Carolina Fransson


PÅ STARTSIDAN JUST NU