Klik venligst
BOXHOLM 2020-5-19 KL. 12:48

Så går försäljningen av Boxholms mejeri

Av Lotta Hofström

BOXHOLM. En visning av lokalerna och en kontakt med ytterligare en intressent. Men de båda intressenterna har valt att avvakta. Så går försäljningen av Arlas fastighet som tidigare huserat Boxholms mejeri.

Så går försäljningen av Boxholms mejeri
I december 2019 upphörde tillverkningen av ost i Boxholm efter att Arla valt att flytta produktionen till Östersund. Nu är lokalerna till salu. Foto: Arkiv

– Det har varit lite svagt intresse. Inga konkreta anbud. Det var en kort anbudstid för att se om man kunde hitta någon på relativt kort tid, säger mäklaren Johan Westergren.

ANBUDSFÖRFRÅGAN var fram till 15 maj. Nu spår Westergren att det kan ta tid att hitta en köpare till de 2500 m2 stora lokalerna. Dels eftersom verksamhetsfastigheten ligger på en mindre ort, där det är svårare att hitta köpare av verksamhetslokaler generellt. Och dels på grund av coronapandemin då företagare i allmänhet - till skillnad från privatpersoner - har en mer försiktig hållning vad gäller köp av fastigheter.

Vad för typ av verksamhet som kan tänkas uppstå i gamla mejeriet är öppet för förslag. Själva produktionsanläggningen kommer Arla att flytta från platsen.
– Avsikten från säljarens sida är att göra den ren och disponibel för annat än mejeri. Det kan bli mejeri men då krävs återinvestering i produktionsanläggningen, konstaterar Johan Westergren.

I DECEMBER 2019 upphörde tillverkningen av ost i Boxholm efter att Arla valt att flytta produktionen till Östersund. Enligt uppgifter till SVT sparar Arla 14 miljoner kronor per år på flytten.

PÅ STARTSIDAN JUST NU