Klik venligst
VADSTENA 2022-1-5 KL. 07:30

Herrestads kyrka – Sveriges äldsta kyrka?

Av Anton Rimstedt, Elsa Andersson Beurling

VADSTENA. Nio kilometer sydväst om Vadstena ligger Herrestads kyrka. En i mängden av alla kyrkor på landsbygden i västra Östergötland tänker ni kanske? Då är det dags att tänka om. Har vi att göra med Sveriges äldsta kyrka alldeles runt hörnet?

Herrestads kyrka – Sveriges äldsta kyrka?
Inne i Herrestads kyrka. Foto: Anton Rimstedt.

Vi kommer från Mjölbyhållet och en decembereftermiddag ute på de smala små vägarna som leder till Herrestads kyrka så är det i princip helt beckmörkt. Inga lampor från någon stadsbelysning når ut och det hjälper inte så här års att ge sig ut innan klockan har slagit kväll. Det är likväl mörkt. En kvinna som bor intill kyrkan, och som har nyckel, har lovat att öppna och tända upp den supergamla byggnaden.

Herrestads kyrka är en av de största medeltida kyrkorna Sverige, tillhör Dals församling och ligger i Linköpings stift, 25 km norr om Ödeshög och 9 km sydväst om Vadstena. Herrestads kyrka fyllde 900 år 2012 och i 900 år har den då varit socknens centrum. Bland de många kyrkor och andra kyrkliga byggnader i Vadstena med kulturhistoria är Herrestads kyrka en väldigt historiskt rik och välbevarad plats med flera historiska dimensioner.

Den gamla stenkyrkan från 1100-talet som vi nu försiktigt slår upp portarna till är trots sin ålder faktiskt den andra Herrestads kyrka. Den första kyrkbyggnaden som var av trä, och byggdes uppskattningsvis under 1000-talet, behövde ersättas. Kyrkan som vi har idag är i varje fall mycket välbevarad, och den har bevarat sin medeltida prägel, trots flera ombyggnationer och reparationer genom tiden. Genom en så kallad dendrokronologisk datering, eller årsringsdatering av träet i kyrkans takstolar kan vi till exempel veta att timret fälldes vid cirka 1112.

– Det är ju ganska tidigt va? Det gör den till en av de äldsta kyrkorna i hela Sverige. Det finns någon enstaka som är äldre, det är Dalby kyrka i Skåne som jag kan säga, säger Stig Lundh.

Han är före detta kyrkokamrer och har gjort litterära jätteprojekt om medeltida kyrkor, där Herrestads kyrka finns avhandlad. Stig Lundh har skrivit minst elva böcker om kyrkhistoria.
Dalby kyrka uppfördes omkring år 1060 och är Sveriges äldsta byggnad och Nordens äldsta bevarade stenkyrka. Det är alltså den enda kyrkan som Stig Lundh kan med säkerhet säga är äldre än Herrestads.

En spännande och tankeväckande del av historian som vilar kring den här tiden då kyrkan i Herrestad skapades, är att vi vet föga om hur Östergötland i sig faktiskt såg ut då. Vi vet, genom de uppgifter som finns, namnen på två biskopar som hörde till kyrkan, biskop Henrik och biskop Rikard. 75 år senare efter dem fanns biskop Kol, som både lät bygga en bro, Kolsbron, och har en källare öster om kyrkan namngiven Kols källare efter sig. Det råkar också vara så att källaren ligger där Biskop Kol en gång bodde - så på sätt och vis kanske det bokstavligen kan vara Biskop Kols källare.

Ljuset som möter oss inne i kyrkan är inte det starkaste av ljus, och den något kusliga mörka känslan förföljer oss även in i den medeltida byggnaden. Samtidigt sprider sig en värme kring den upplysta julgranen framme vid altaret och man riktigt känner historiens vingslag.
– Området kring Vadstena är ju ett område som tidigt kristnades, och där var Herrestad en av de tidigaste kyrkorna och den äldsta som står kvar än idag, säger Stig Lundh.

Herrestads kyrka innehåller många gamla och vackra inventarier från olika tidsperioder i kyrkans existens. Bland några har vi själva nuvarande kyrkobyggnaden från 1100-talet, och exempelvis ett altarskåp från 1400-talet med målningar som visar ”Marie kröning” till Himladrottning, tio apostlar, och även fyra kvinnliga martyrer. Jungfru Marias kröning är ett mycket vanligt medeltida och katolskt motiv. Det här motivet står för Marias himmelska moderskap, men även att hon genom sin roll hade en stor del i den eviga frälsningen. Kyrkans nuvarande orgel är byggd i Vadstena 1967, men den har dock fortfarande kvar den gamla principalstämman från 1700-talet, med dess egna, ”samtidigt stadiga och sjungande 1700-talsklang”, vilket Svenska Kyrkan berättar på Herrestads kyrkas webbsida.

En av de allra äldsta inventarierna i kyrkan är en stol, som var avsedd för biskopen i Linköping som tidvis bodde i Herrestad och också använde stolen. Stolen är från kyrkans första århundrade, fast originalet sitter numera i Statens Historiska Museum, medan en kopia finns i Herrestads kyrka.

Anton Rimstedt
Elsa Andersson Beurling
Altarskåpet från 1400-talet med målningar som visar "Marie kröning" till Himladrottning, tio apostlar, och även fyra kvinnliga martyrer. Foto: Anton Rimstedt.Stolen är från kyrkans första århundrade, fast originalet sitter numera i Statens Historiska Museum, medan en kopia finns i Herrestads kyrka. Foto: Anton Rimstedt.


PÅ STARTSIDAN JUST NU