Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2020-4-30 KL. 15:14

Företagare nöjda med myndighetsövning

Av Lotta Hofström

MJÖLBY. Företagare som haft kontakt med Mjölby kommun under 2019 har fått svara på enkätfrågor i en servicemätning från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Och det är en stolt kommun som presenterar fina resultat i undersökningen.

Företagare nöjda med myndighetsövning
Mjölby kommun har, enligt en undersökning av SKR, landets bästa bygglovshantering. Foto: Lotta Hofström

Mätningen handlar om Sveriges kommuners myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Mjölby kommun har enligt enkätsvaren landets bästa bygglovshantering och hamnar på elfte plats i landet när det kommer till den totala myndighetsutövningen gentemot företagare.
– Det känns fantastiskt roligt att företagarna är så nöjda med Mjölby kommuns service. Medarbetarna ska ha en stor eloge för det goda bemötande de ger våra företagare, säger näringslivschefen Torbjörn Sjögren till Östgötatidningen.

– ATT FÖRETAGARNA upplever att servicen är god är viktigt, därför att det gör det lättare för våra företagare att skapa nya jobb. Det goda företagsklimatet lockar också nya företag att etablera sig i kommunen, fortsätter han.

Cecilia Burenby (S) som är kommunstyrelsens ordförande är också förtjust över resultaten.
– Detta gör mig så stolt och glad, säger hon i ett pressmeddelande.
– Vi har arbetat konsekvent de senaste åren med att utveckla servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen i kommunen, berättar hon. All myndighetsutövande personal har till exempel utbildats och jag vill gärna tro att det har bidragit till det fina resultatet.

ATT JUST bygglovshandläggningen är bäst i hela landet är uppseendeväckande och väldigt roligt, menar Torbjörn Sjögren, som ser hoppfullt framåt.
– Vi fortsätter jobba för en god myndighetsutövning. En utbildning i företagsvänlig förvaltning skulle ha skett för våra tjänstepersoner redan denna vecka, men blir nu istället av när corona är över, säger han.


"Mjölby kommun arbetar sedan länge systematiskt för att ha ett gott företagsklimat och vår kommunledning är mån om företagen. Så jag är inte förvånad. Men att bygglovshandläggningen är bäst i hela landet är ändå uppseendeväckande och väldigt roligt".


PÅ STARTSIDAN JUST NU