Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-31 KL. 10:43

Trolig annan dödsorsak bakom flera coronafall

Av Carolina Fransson

ÖSTERGÖTLAND. De flesta som avlidit på sjukhus med bekräftad covid-19 hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. I cirka 15 procent av fallen bedöms dödsorsaken vara en annan än covid-19, enligt en granskning av dödsfallen i regionen som Region Östergötland gjort.

Trolig annan dödsorsak bakom flera coronafall
Region Östergötland har granskat dödsorsaken bland dem som till och med den 31 juli avlidit på någon av länets sjukhus. Foto: Arkivbild

Region Östergötland har granskat samtliga journaler för att analysera dödsfallen utifrån ålder, kön, samsjuklighet och vardaglig funktion (skörhet) före covid-19. Ett syfte har också varit att värdera i vilken utsträckning covid-19 orsakade patientens död.

GENOMGÅNGEN OMFATTAR 123 patienter med covid-19 som avlidit på något av länets sjukhus fram till den 31 juli. Av dem avled 98 personer på vårdavdelning och 25 på intensivvårdsavdelning. Dödsorsaken har i dödsorsaksintyget uppgetts vara covid-19 men andra sjukdomstillstånd kan ha bidragit eller ibland varit avgörande dödsorsak – exempelvis svår hjärtsjukdom eller avancerad cancer. Bland dem som avled på intensivvårdsavdelning bedömdes covid-19 vara den dominerande dödsorsaken i 72 procent av fallen.

BLAND DEM som avled på vårdavdelning var det vanligare att covid-19 var en bidragande orsak tillsammans med andra sjukdomar. Det gällde för 60 procent av fallen.
– Dödsorsaken bedömdes vara en annan än covid-19 i omkring 15 procent av dödsfallen på sjukhus, både på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland i ett pressmeddelande. Bland dem som avled på vårdavdelning hade fyra av fem patienter minst tre andra sjukdomar. Nio av tio som avled på vårdavdelning hade betydande eller allvarlig skörhet. Medianåldern bland dem som avled på vårdavdelning var 83 år, medan de som avled på intensivvårdsavdelning hade en lägre medianålder på 69 år. Totalt sett avled nio patienter under 60 år på sjukhus.

PÅ STARTSIDAN JUST NU