Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-7-8 KL. 08:53

Städer gynnas ekonomiskt av mer kultur

Av Sara Anderberg

Mindre städer som vill växa ekonomiskt bör satsa på kultur. När en ny typ av kulturverksamhet etablerar sig i en medelstor stad eller småstad så ökar nämligen omsättningen i stadskärnan starkt. Det visar rapporten Cityindex Insikt som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Idag presenteras slutsatser från rapporten på ett seminarium i Almedalen.

Det finns många goda anledningar för städer att satsa på kultur. I små och medelstora städer är den ekonomiska effekten tydlig. Där ökar omsättningen i stadskärnan med i genomsnitt 4,3 procent när en ny kulturverksamhet etablerar sig i stadskärnan. Kultur gynnar stadsliv av flera anledningar. Teatrar, biografer, muséer och gallerier förlänger stadens öppettider vilket medför fler människor i rörelse. Det bidrar till att skapa trygghet och liv i våra städer.
- Cityindex Insikt visar att kultur inte bara ger staden karaktär och liv under fler av dygnets timmar utan också har konkreta effekter på försäljningen och besöksflödena i stadskärnan. Detta är en viktig insikt att ta med sig för fastighetsägare eftersom detta ett nytt kundsegment för många, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm
Rapporten visar också att stadskärnor med stor branschbredd lockar fler besökare. För varje ny bransch som etablerar sig i stadskärnan ökar flödena mellan 1 och 2 procent. Den slutsatsen håller för städer av alla storlekar.
Ytterligare en slutsats är vikten av stor dagbefolkning. Rapporten visar att omsättningen ökar med 3,5 procent i stadskärnan när en ny typ av kontrosverksamhet etableras där. Men även skolor och universitet skapar flöden i stadskärnan som bidrar till trivsel och trygghet.
Rapportens dataanalys kompletteras av ett antal konkreta exempel från olika delar av landet där man framgångsrikt arbetat strategiskt med branschbredd, unikitet och att följa människan för att åstadkomma synnergieffekter och goda resultat.
- I en framgångsrik stadskärna arbetar staden aktörer tillsammans för att skapa plats för möten med ökad flexibilitet och att lyfta stadslivet med bland annat kultur, säger Helena Olsson.
Fler slutsatser från rapporten presenteras idag på seminariet ”Strategier för ett rikare stadsliv”. Där en panel med bland annat Gerth Wingårdh, Caroline Strand från Visit Stockholm ger sin syn på framgångsfaktorerna för ett rikt stadsliv. Medverkar gör även representanter från Fastighetsägarna och HUI.
Om Cityindex Insikt
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor.
Cityindex Insikt är en fördjupande undersökning där vi tittar på hur sambanden mellan stadskärnans utbud och flöden och kommersiell omsättning faktiskt ser ut.
Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

PÅ STARTSIDAN JUST NU