Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-12-22 KL. 07:06

Riktar ljus mot mäns våld mot kvinnor – Mjölbyläraren uppmärksammas igen för sitt engagemang

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Jul och nyår innebär för många tid med nära och kära och ledighet från jobb och vardag, men för alla är inte hemmet eller de närmaste relationerna de trygga punkter i livet som de borde vara. Länsstyrelsens ”En vecka fri från våld 2021” vill uppmärksamma dessa problem.

Riktar ljus mot mäns våld mot kvinnor – Mjölbyläraren uppmärksammas igen för sitt engagemang
Marléne Stenman, lärare på Barn-och fritidsprogrammet på Kungshögaskolan i Mjölby, är en av de nominerade till "Årets östgöte". Foto: Arkiv/Anton Rimstedt.

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag från regeringen att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete gällande mäns våld mot kvinnor. Ett utbrett samhällsproblem som finns också i vårt ibland påstått jämställda land. Länsstyrelsen i Östergötland vill detta år särskilt uppmärksamma kunskap om hur våld kan förebyggas och hur vi enskilt och tillsammans kan bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Någon som länge har arbetat med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck är Mjölbybon och gymnasieläraren Marléne Stenman. Tidigare i år skrev Östgötatidningen om Marlénes engagemang och insatser för ungdomar i Mjölby och i Östergötland, och nu har hon återigen uppmärksammats för sitt arbete. Den här gången genom att hon har nominerats till P4 Östergötlands utnämning ”Årets östgöte”.

Könsstympning, bortförande, tvångsäktenskap, kontroll och begränsningar i form av att man inte får leka med vem man vill. Det är några av de kulturella fenomen som Marléne Stenman aktivt jobbar emot, både i sin roll som lärare, och som stödperson och opinionsbildare.

Och just könsstympning är något som också länsstyrelsens kampanj tar upp som ett stort problem. Könsstympning förekommer på många håll i världen. Enligt Unicef handlar det om sammanlagt cirka 200 miljoner kvinnor och flickor som är könsstympade, varav 44 miljoner är flickor under 14 år. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige är könsstympade. Av dessa är cirka 7 000 flickor under 18 år.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida att de har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning och konsekvenser av könsstympning.

Länsstyrelsens ”En vecka fri från våld 2021” pågick under förra veckan. Och omröstningen om P4:s ”Årets östgöte” pågår och allmänheten kan rösta på Marléne Stenman och de andra kandidaterna ett tag till.

Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU