Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-21 KL. 09:56

Örbacken har fått nya vingar

Av Tobias Josefsson

ÖSTERGÖTLAND. Strax öster om riksväg 32 mellan Boxholm och Mjölby har ett av verken i vindkraftsparken Örbacken varit vingklippt under en tid. Nu är nya vingar på plats och de gigantiska hjulen börjar snart att snurra igen.

Örbacken har fått nya vingar
Den 150 meter höga kranen syns från långt håll. Foto: Tobias Josefsson

Under ett oväder i april gick en vinge på ett av Stena Renewables vindkraftverk av.
– Planering startade omgående efter incidenten med att finna orsaken. Vi ser det som mycket viktigt att göra en RCA (root cause analysis) på alla typer av incidenter för att vi skall kunna göra vårt yttersta för att undvika att något liknande händer igen, berättar Ann-Margreth Larsson som är driftingenjör på Stena Renewable.

PARALLELLT MED analysen påbörjades planeringen för reparation.
– Det är inte ett standardjobb. Det avbrutna bladet innebär en obalans som inte är normal, därför är de största utmaningarna att jobbet skall kunna utföras säkert. Noggranna tekniska beräkningar gjordes av tillverkaren innan processen påbörjades, förklarar Ann-Margreth.
Förutom den höga kran som finns på plats för att utföra arbetet på hög höjd är även transporten av de nya vingarna en stor utmaning, eftersom de är i storleksordningen 50 meter långa.
–Transporterna inom vindkraft hanteras av företag som är specialiserade på denna typ av specialtransporter. Det krävs också samråd med myndigheter för att inte störa den allmänna trafiken i onödan. I många fall utför man också tester av transportvägar för att se att den riktiga transporten inte kommer att få några problem och transporterna leds vid genomförandet av transportledare.

VINDKRAFTSPARKEN Örbacken finns i skogsmiljö, vilket är relativt ovanligt. Det har medfört utmaningar, men projektet är ändå relativt lyckat – Örbacken byggdes innan ett viktigt teknikskifte gjordes, då vi gick över 150 meters totalhöjd. Rotorn är därför lägre ner i det lite mer turbulenta vindskiktet och har därför kämpat för att nå den initialt budgeterade produktionsnivån. Vi har genomgått en del projekt för att optimera produktionen vilket till viss del har motverkat det, avslutar Ann-Margreth Larsson.

PÅ STARTSIDAN JUST NU