Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-8-1 KL. 12:51

Ny rapport om hur äldre i Sverige bor visar: Brist på seniorbostäder hindrar äldres flytt

Av Sara Anderberg

Sju av tio pensionärer äger sitt boende och många av dem vill bo mindre, men de hindras av svårigheten att hitta rätt bostad. Fler än åtta av tio kommuner saknar helt eller har brist på seniorbostäder vilket får konsekvenser för hela bostadsmarknaden. Det visar den nya rapporten ”Hur hållbar är bostadsmarknaden för äldre?” som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.


Rapporten ”Hur hållbar är bostadsmarknaden för äldre?” har tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
– Antalet svenskar över 60 år ökar mer än dubbelt så snabbt som resten av befolkningen och allt fler bor kvar längre i det egna hemmet. Det kommer att ställa stora krav på hur framtidens hem utformas, inte minst för att undvika ensamhet och otrygghet bland äldre, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sju av tio pensionärer, 72 procent, äger sitt boende och majoriteten av dem bor i småhus. Var tredje person i åldern 60–79 år skulle dock vilja bo mindre än vad de gör idag. Den största orsaken till att de tvekar inför en flytt är svårigheten att hitta en bostad som passar deras behov. Även en för hög reavinstskatt och risken för ökade månadskostnader hindrar äldre från att byta bostad. Statistiken kommer från den nya rapporten Hur hållbar är bostadsmarknaden för äldre? som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden. Om ett äldre par får möjlighet att flytta från villan till något mindre som passar dem bättre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in, säger Marcus Svanberg.

Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt eller har brist på senioranpassade bostäder i någon form. En tredjedel av kommunerna, 27 procent, har inte en enda seniorbostad och i 40 procent av kommunerna finns inga trygghetsbostäder alls.

– Den allvarliga bristen på bostäder anpassade för äldre visar att regeringen hittills gjort för lite. Med bara ett par månader kvar till valet efterlyser vi därför löften om en ny bostadspolitik för Sveriges pensionärer. En bostadspolitik med konkreta reformer som gör det möjligt för äldre att hitta ett tryggt boende och samtidigt löser upp knutarna på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg.

Rapporten slår också fast att Bjurholms kommun i Västerbotten är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i och att endast två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.

Korta fakta från rapporten
• Sju av tio äldre, 72 procent, äger sitt boende.
• Tre procent av de äldre bor i en specialbostad för äldre.
• Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt eller har brist på trygghets- eller seniorbostäder.
• Varannan kommun, 47 procent, har underskott på både senior- och trygghetsbostäder.
• En tredjedel av kommunerna, 27 procent, har inte en enda seniorbostad och i 40 procent av kommunerna finns inga trygghetsbostäder alls.
• Bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.
• Var tredje senior skulle vilja flytta till en mindre bostad. Den största anledningen till att äldre avstår från att flytta är att de inte hittar bostad som passar deras behov.
• Bjurholms kommun i Västerbotten rankas högst upp på listan över kommuner där det är bäst för äldre att bo.


PÅ STARTSIDAN JUST NU