Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-8-1 KL. 12:57

Ny kartläggning från Svea visar: Svenska e-handlare försiktiga med sommarens förväntningar

Pandemin innebar ett rejält lyft för svensk e-handel men oroliga ekonomiska tider har nu fått många att se mer försiktigt på framtiden. Medan var femte e-handlare spår en stark tillväxt för deras e-butik i sommar uppger sju av tio att de tror att tillväxten kommer vara svag eller helt utebli. Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

Svensk e-handel har haft en stark tillväxt under pandemiåren. I Sveas senaste e-handelsindikator, som besvarats av 539 e-handlare, svarar sex av tio att de upplevt en tillväxt de senaste tre månaderna. Prognosen för de kommande tre månaderna är dock något mer modest och sju av tio spår en svag alternativt utebliven tillväxt i sommar. Sex av tio e-handlare tror att en försämrad ekonomi för landets hushåll kommer ha en negativ effekt på tillväxten.
Det finns dock många med en betydligt mer positiv framtidstro. Var femte e-handlare tror nämligen på en stark tillväxt i sommar. Samtidigt uppger majoriteten av e-handlarna att de kommer att vara handlingskraftiga och förbereda sin e-handel på bästa sätt för att klara sommarens utmaningar. Närmare en tredjedel svarar att de kommer att satsa mer på nya kampanjer, erbjudanden och marknadsföring.
– E-handeln har ökat i en rasande fart de senaste åren. Inte minst under pandemin. Nu befinner vi oss dock i en tid som ställer nya krav på landets e-handlare. Det är då glädjande att se hur många som möter en mer osäker marknad med proaktiva medel, så som nya kampanjer och ökad marknadsföring. Att vara lyhörd och anpassningsbar är alltid viktigt, inte minst i dessa tider, säger Magdalena Caesar, affärsområdeschef på Svea Bank.
E-handlarnas prognos: Bygg- och fritidsvaror kommer sälja mest
I undersökningen spår e-handlarna även att bygg- och trädgårdsvaror är det som kommer att gå bäst i sommar. Närmare en tredjedel uppger detta. Därefter tror e-handlarna på en stark sommarförsäljning för sport- och fritidsbranschen.

Här är e-branscherna som kommer gå bäst i sommar:
1. Byggvaror och trädgård 29%
2. Sport och fritid 22%
3. Livsmedel 10%
4. Kläder och skor 7%
5. Skönhet och hälsa 5%
Om undersökningen:
Undersökningen har besvarats av 539 svenska e-handlare genom Svea Banks kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor där de får bedöma hur deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre månaderna. Undersökningen genomfördes mellan den 22 juni – 6 juli 2022.

Bilaga
Hur upplever du att tillväxten har varit för din e-handel under de senaste tre månaderna (mars, april och maj)?
Mycket stark 2,1%
Stark 26,6%
Svag 31,2%
Ingen tillväxt 27,5%
Negativ tillväxt 12,6%
Hur tror du att tillväxten kommer att vara för din e-handel under sommarmånaderna (juni, juli och augusti)?
Mycket stark 1,7%
Stark 20,4%
Svag 40,7%
Ingen tillväxt 28,9%
Negativ tillväxt 8,3%
Vad av följande tror du kommer att påverka tillväxten för din e-handel mest negativt under kommande sommarmånader (juni, juli och augusti)?
Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll 60,5%
Räntehöjningar 39,9%
Kriget i Ukraina 29,7%
Hård konkurrens på marknaden 22%
Problem med logistik och leverans 21,8%
En varm och solig sommar 18,1%
Problem med lagerhållning 15,7%
Låg efterfrågan för produkt/tjänst 15,9%
Ineffektiv/ingen marknadsföring 10,2%
Politiska beslut (ex. export-och importavgifter) 10%
En kall och regnig sommar 9%
Covid-19 7,5%
Dålig utformning/design av sajten 2,9%
Bristande betalningslösningar 2,8%
Bristande kundservice 2%
Annat 5,7%
Ingenting 3,1%
Vet ej 2,6%
Vad har du gjort/kommer göra för att förbereda din e-handel inför sommarmånaderna (juni, juli och augusti)?
Nya kampanjer och/eller erbjudanden 31,6%
Utöka marknadsföringen 28,7%
Ingenting 26,3%
Sökordsoptimera min e-butik 19,8%
Erbjuda nya eller säsongsbaserade produkter 19,1%
Utöka lagerhållning 17,7%
Minska lagerhållning 12,2%
Erbjuda fri frakt 8,8%
Förbättra logistik och leveransmöjligheter 8,3%
Erbjuda utökad kundservice 5,3%
Annat 5,9 %
Vet ej 3,9 %
Vilken bransch tror du kommer gå bäst under sommaren i år?
Byggvaror/trädgård 29,3%
Sport/fritid 22,2%
Livsmedel 10%
Kläder/skor 6,7%
Skönhet/hälsa 5,1%
Läkemedel 3,7%
Tjänster 3,7%
Hemelektronik/teknik 3,3%
Böcker/media 2,4%
Barnartiklar/leksaker 2,4%
Heminredning 2%
Fordon/reservdelar 1%
Annan 8,3%
Hur mycket stiger din försäljning under sommaren (juni, juli, augusti) jämfört med resten av året?
1–10 procent 9,8%
11–20 procent 6,7%
21–30 procent 7,1%
31–40 procent 3,7%
41–50 procent 1%
Över 50 procent 5,7%
Försäljningen ligger kvar på samma nivå 26,5%
Försäljningen sjunker 39,5%


PÅ STARTSIDAN JUST NU