ÖSTERGÖTLAND 2020-12-22 KL. 10:23

Liu-forskare om kommunernas näringslivsarbete under pandemin

Av Anton Rimstedt

ÖSTERGÖTLAND. Utmaningarna är som bekant många för de lokala företagen i pandemitider. Vi har tidigare skrivit om flera initiativ från kommunerna för att stötta det lokala näringslivet. En som har ytterligare koll på den biten är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Hon har fördjupat sig i östgötska kommuners strategiska näringslivsarbete.

Liu-forskare om kommunernas näringslivsarbete under pandemin
Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Foto: Pressbild/Liu.

Liu-forskaren Brita Hermelin har gjort en studie kring dem som jobbar med näringslivsfrågor i kommunerna, på vilka sätt de försökte stödja företagen under den första perioden av pandemin i våras.
– Den stora vattendelaren är om kommunerna har stor besöksnäring eller inte. I exempelvis Vadstena är det många företag som är beroende av besöksnäringen. De företagen hade redan i våras en ansträngd situation, säger Brita Hermelin och fortsätter:

– Andra kommuner, som Mjölby, som är mer industrikommuner, där drabbas man inte lika hårt. Det finns ju vissa näringar som inte alls har känt av krisen.

På vilka sätt jobbade de östgötska kommunerna med näringslivsarbete i våras då? Vad har Brita Hermelin kommit fram till i sin studie?

– Kommunernas näringslivsarbete går mycket ut på att man har en nära och kontinuerlig dialog med företagen. I de små kommunerna är det tydligt att man känner väl till sitt näringsliv och relationen mellan kommun och näringsidkare är väletablerad. I våras, när krisen kom, hade man väldigt mycket kontakt och försökte sprida all möjlig information, säger Brita Hermelin.

Enligt Brita Hermelin skötte sig kommunerna i länet relativt bra när pandemin slog till i våras.
– Vi har ju inte pratat med näringslivet, men vår uppfattning är att kommunerna har agerat väldigt snabbt, sen kanske det inte alltid uppfattas som så snabbt av näringsidkarna. Men utifrån hur kommuner fungerar är vår uppfattning att kommunerna har agerat fort.

Professorn i kulturgeografi tror att pandemin har resulterat i en ökad förståelse mellan den privata och den offentliga sektorn.

– Jag tror att företagen och kommunerna har utvecklat en förståelse för varandra under året. Till en början var det nog svårt för företagen att mobilisera sig för en förståelse, man var i en krissituation som kom väldigt omedelbart och i många fall var panikartad.

Studien som Brita Hermelin har varit med och genomfört baseras på det som skedde under pandemins första våg under våren, när den andra vågen slog till under sen höst och delvis lamslog julhandeln innebar det en ny prekär situation med delvis nya reaktioner från företagarna runtom i Östergötland.

– Det jag har hört från kommunerna nu under hösten är att det har blivit mycket tystare från företagen och man känner en oro för att anledningen till tystnaden är att företagen inom framför allt detaljhandeln och besöksnäringen har gett upp. Det är ju den sektorn som är hårdast drabbad av pandemin, säger Brita Hermelin.

Men kan det inte å andra sidan handla om att handeln har vant sig vid pandemisituationen och vet mer hur de ska agera nu?

– Det är jättesvårt att göra en bedömning av det. Det är svårt att veta i realtid vad det är ett tecken på.


Anton Rimstedt


PÅ STARTSIDAN JUST NU

ÖSTERGÖTLAND 2021-1-21 KL. 16:24

"Jag har träffat större original än jag själv"

Bo berättar västra Östergötlands historia i bok som han skrivit på i 23 år

Hans har tecknat alla hamnarna runt Vättern
ÖSTERGÖTLAND 2021-1-21 KL. 08:45

Hans har tecknat alla hamnarna runt Vättern

"Alla har sina egna karaktärer"

Återvinningscentraler tar åter emot återbruk
ÖSTERGÖTLAND 2021-1-21 KL. 08:38

Återvinningscentraler tar åter emot återbruk

"Det ska starta upp inom kort"

Sju av tio saknar att kramas
ÖSTERGÖTLAND 2021-1-21 KL. 08:28

Sju av tio saknar att kramas

Kvinnor saknar det mer än män

När uteidrotten också står still: ”Illa ute om ungdomar sitter hemma”
MOTALA 2021-1-20 KL. 20:51

När uteidrotten också står still: ”Illa ute om ungdomar sitter hemma”

IFK Motalas klubbchef Pär Beckne är frustrerad över situationen.

Fler nyheter