Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-26 KL. 13:05

Insänt/debatt: Hur kan universitetet och dess studenter bidra till kulturlivet?

Insänt/debatt. Studenternas nollningsperiod är i full gång och på grund av coronarestriktioner ligger en stor del av scenkonsten i träda.Detta väcker en fråga som sannolikt intresserar både kulturskapare och dess konsumenter: Hur kan universitetet och dess studenter på bästa sätt bidra till Östergötlands kulturliv?

Insänt/debatt: Hur kan universitetet och dess studenter bidra till kulturlivet?
Det vore bra om scenkonsten och kulturvetenskapen kunde samverka, skriver insändarskribenten. Foto: Pixabay

Nollningsperioden består av diverse lekar som syftar till att de som börjar på universitetet ska bli en del av studentgemenskapen. Studenterna bidrar senare i sin akademiska karriär med spex vilket är ett spektakel som ofta har en lekfull historisk förankring. Sedan ett antal år tillbaka har studenterna också utvecklat nördkulturen Närcon vilken balanserar mellan lek och seriositet.

PÅ LINKÖPINGS UNIVERSITET finns en stor institution för kultur och samhälle. På institutionens hemsida står det att de ”vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.” Den vetenskapliga kompetens som denna institution besitter har dock sällan använts av Östergötlands teatergrupper. Det är också uppenbart att universitets egna studenter inte tagit till sig av kulturvetenskapen utan föredrar att leka.

SJÄLVKLART VORE det bra om scenkonsten och kulturvetenskapen kunde samverka. Teatergrupperna föredrar dock att arbeta var för sig. Det vanliga är nämligen att en teatergrupp försöker bli ett etablerat varumärke som uppmärksammas av både publik och media. Samarbeten med andra teatergrupper är oftast ekonomiska. Universitetet med sina analyser och akademiska begrepp avvisas ofta av de scenkonstaktiva som intellektuell snobbism. Kulturvetenskapen stannar ofta inom seminarier, uppsatser och avhandlingar. Akademiska institutioner lever - ungefär som teatergrupperna - ofta sitt eget liv. Scenkonsten och vetenskapen står idag långt ifrån varann och om de ska mötas i en ömsesidig samverkan kan ett första steg vara att studenterna lär sig skillnaden mellan lek och kultur.

Dan Berg doktorand i teatervetenskap

PÅ STARTSIDAN JUST NU