Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-8-30 KL. 10:31

Hon ser utvecklingsmöjligheter för sfi

Av Mia Karlsvärd

VADSTENA –Det borde finnas krav på att lära sig svenska inom en rimlig tid och det borde också finnas ett samhällsbeslut på hur länge man ska vara sfi-student. Att ställa krav är inte fel vi behöver alla en morot, säger Lubaina Ali, som nyligen avslutat kursen i svenska för invandrare, sfi. Nu vill hon ge tips till sfi-elever och lärare utifrån sin egen erfarenhet och kunskap.

Hon ser utvecklingsmöjligheter för sfi
–Jag är väldigt imponerad av sfi-lärarnas arbete, tålamod och deras strategi för dem som vill utvecklas, säger Lubaina Ali, som nyligen avslutat kursen i svenska för invandrare, sfi. Foto: Mia Karlsvärd

Lubaina Ali har lång erfarenhet som lärare. I över 20 år har hon arbetat som engelskalärare på internationella skolar i Sydafrika, Saudiarabien, Finland och Qatar.
–Jag har också jobbat här i Sverige, som engelskalärare på Engelska skolan i Linköping och därefter i Lund, berättar hon.

Till slut insåg hon och hennes sambo Jesper Petersson att det trots allt var för långt att pendla från Vadstena till Lund.
–Vi bestämde oss för att landa i Vadstena. När man bestämt sig för att rota sig i Sverige måste man kunna kommunicera, säger hon.

Hon berättar om svårigheten att praktisera sitt nya språk eftersom hon pratar engelska flytande och likaså många svenskar.
–Jag förklarar för vänner och Jespers släktingar att jag helst vill prata svenska. Det är bra för mig att praktisera språket, det är så viktigt eftersom jag nu vill jobba med något annat, förklarar, Lubaina Ali.

Sfi är indelat i fyra delkurser. Man går vidare till nästa delkurs när läraren anser att eleven nått så långt.
–Det är skillnad på studietakt för olika elever i och med tidigare skolbakgrund och vilken målsättning man har som sfi-elev.

I och med att alla börjar i samma klass krävs det mycket av lärarna.
–Mitt mål var att lära mig så mycket svenska som möjligt. Utifrån mitt yrke hade jag ett försprång och min lärare observerade att jag lärde mig fort och gav mig möjligheten att tidigt hoppa över till nästa steg i svenskakursen.

Hon menar att det är en enorm fördel att lära sig språket snabbt, men utifrån sina egna förutsättningar.
–Ibland har man barn eller arbetar parallellt med svenskastudierna, då är det svårare.

Hon tycker att lärarna på sfi är jätteduktiga, fokuserade och engagerade i eleverna. De lyssnar på vad eleverna behöver och planerar lektionerna utifrån elevernas kunskap och behov.
–Rektorn och lärarna lyssnar på elevernas åsikter och tar fasta på dem. De visar ett intresse för att utvecklas.

Lubaina som nyligen blev färdig med alla kurser i svenska för invandare har nu funderat över sin studietid på sfi och vill gärna ge tips till sfi-eleverna och lärarna för framtida utveckling.
–Det är viktigt att lärarna poängterar och återupprepar för eleverna att tidsaspekten för att lära sig svenska är individuell. Att eleverna i sin tur litar på lärarna i deras bedömning när eleven är redo för nästa kurs.

Hon såg hur en del av hennes klasskamrater blev besvikna när de inte gick vidare till nästa delkurs och ibland tappade motivationen.
–Jag förstod hur eleverna tänkte och därför behövs det mer förklaringar.

Lubaina Ali menar också att det är viktigt med tidsmål.
–Ibland kan det hända att elever spenderar flera år på sfi, säger Lubaina Ali.

Det är viktig att man kämpar och skapar sig ett mål med sfi och prata med fler svenska människor, går till språkkafé och läser svensk böcker.

Hon ger rådet att skolan inledningsvis, tillsammans med eleverna, tar reda på vilken form av inlärning som passar bäst för var och en.
–Vad är mitt mål med sfi? Vilken typ av elev är jag? Har jag lätt att läsa mig till kunskaper, eller är jag mer visuell?

Hon säger att om man går igenom detta från början blir det lättare att veta hur man blir bra en bra elev och har då lättare lära sig svenska.

Om du tycker om att lyssna - lyssna på svenska via radion till exempel. Om du lättare lär dig visuellt- titta på filmer på svenska.

Något som hon också såg i klassrummet på sfi ibland var att eleverna inte såg värdet i att ta tillvara den värdefulla studietiden.
–Eleverna ställer sällan frågor till lärare många gånger kanske för att man är blyg för att prata inför andra. Eleverna måste ta del av i lektioner för att lära sig snabbare.
–Det är också viktigt att man respekterar läraren och sina klasskamrater. Det räcker med att en elev inte tar hänsyn, med exempelvis en mobiltelefon som ringer eller att man pratar med andra elever på sitt eget språk i stället för att lyssna på lärarna, säger hon.

Hon sammanfattar med att säga att sfi ger eleverna tillräcklig kunskap för att prata svenska på grundläggande nivå.
–Om du planerar att stanna i Sverige och vara en verklig del av samhället, där du tydligt kan framföra dina åsikter och uttrycka dig bättre, då behöver du ta nästa steg och lära dig mer svenska på en högre nivå. Det är viktigt och har många fördelar för invandrare, menar Lubaina Ali.


MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU