Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-2-17 KL. 08:45

Granskning: Så var frånvaron i kommunfullmäktige 2021

Av Anton Rimstedt, Elsa Andersson Beurling

ÖSTERGÖTLAND. En av grundpelarna i den lokala demokratin är kommunfullmäktiges sammanträden, det högsta beslutande organet i våra kommuner. Östgötatidningen har kartlagt och granskat våra kommunpolitikers närvaro i fullmäktige under kalenderåret 2021.

Granskning: Så var frånvaron i kommunfullmäktige 2021
Så här såg det ut när Motala kommunfullmäktige sammanträdde i Vätternrundan Arena i augusti 2020. Foto: Nils-Ingvar Graan.

Våra demokratiskt valda församlingar består av människor som ska representera hela befolkningen, om det så är i hela riket eller i en kommun. En förutsättning för att varje väljare ska bli representerad på det sätt som en representativ parlamentarisk demokrati är menad att fungera på är att ledamöterna deltar i beslutsfattandet i så hög grad det är möjligt.

Med bakgrund av detta har Östgötatidningen gått igenom närvaron i kommunfullmäktige för samtliga sammanträden under år 2021 i de fem kommunerna i vårt bevakningsområde (Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög). Vilka ledamöter som har varit frånvarande vid vilka sammanträden.

Generellt kan man säga att det inte går att finna något hårresande eller något som kraftigt sticker ut. Det är ingen ledamot som har varit helt frånvarande, inte heller något parti som har haft anmärkningsvärt hög frånvaro i förhållande till andra partier. Men när vi pratade med några av de politiker med högst frånvaro så vittnade flera av dem om potentiella demokratiproblem kopplade till deras egna frånvaro. Mer om det kan ni läsa i den längre artikeln nedan.

Med tanke på alla de utmaningar som lyfts där, med pandemin som grund, så är närvaron förhållandevis hög i samtliga våra fem kommuner, och ingen kommun sticker ut nämnvärt jämfört med övriga fyra. Det kan dock sägas att Mjölby är den kommun med högst närvaro av de fem.


Elsa Andersson Beurling
Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU