Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2021-3-17 KL. 11:03

"Det är ett kall som jag känt ända sedan jag var ett litet barn"

Av Carolina Fransson

VADSTENA. Melinda Jacobs är familjehemsmamman som kämpar för barns rättigheter. Hon öppnade sitt hem för Esmeralda, den flicka som också kallats Lilla Hjärtat, som senare kom tillbaka till sina biologiska föräldrar där hon vanvårdades till döds. Händelsen har berört ett helt land och året som gått har för Melinda präglats av stor sorg och samtidigt en vilja att prata om detta för att belysa barns utsatthet.


Melinda Jacobs har sedan hon var liten sett det som ett kall att stå upp för utsatta barn. Hon är tacksam över det lagändringsförslag som nu skickats på remiss. Foto: Privat

När vi når Melinda är det dagen efter ett nytt lagändringsförslag presenterats. En utredning om Lex Lilla Hjärtat tillsattes i april 2020 för att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande om vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Melinda har varit involverad i de lagändringsförslag som socialminster Lena Hallengren (S) presenterade dagen innan vi når henne. Meningen med lagförslagen är att de ska se till att det som hände Lilla hjärtat inte händer igen.

I LAGÄNDRINGSFÖRSLAGET föreslås socialnämnden kunna besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra. Socialnämnden föreslås få en ökad uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård, överväga om vårdnadsöverflyttning ska tidigareläggas, inte få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde LVU-vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande” sätt och enligt förslaget bli skyldig att alltid överväga flyttningsförbud.
– Jag är tacksam över att politiken äntligen börjar ta den här frågan på allvar. Jag hoppas och tror att förslagen kommer att göra skillnad och stärka barns rättigheter. Det är en bra början, men vi behöver göra mer. Vi behöver se över hela systemet med socialtjänstlagen, LVU och lägga ännu större fokus på anknytning och barnets bästa, säger Melinda Jacobs.

MELINDA UTSÅGS i år till Årets kvinna av Expressen, en utmärkelse som tidningen ger varje år sedan 2008 i samband med Internationella kvinnodagen.
– Det betydde jättemycket. Det här året har varit så intensivt och sorgligt och det här är ett slags kvitto på att jag gjorde rätt som berättade om Esmeraldas öde. Jag tror att många inte har varit medvetna om hur sådana här fall gått till för det är sådan sekretess på de här fallen. Jag tror att det här har varit en ögonöppnare för svenska folket. Det har kommit upp till ytan hur rättssystemet ser ut, säger hon.

MELINDA ÄR I DAG 36 år och hon öppnade sitt hem för utsatta barn redan när hon var 21 år.
– Jag var själv ett ganska litet barn när jag visste att jag ville hjälpa utsatta barn. Det var ingen nyckelhändelse som väckte det. Jag har sett det som ett kall. När jag var 18 år kontaktade jag socialtjänsten och fick min första kontakt, berättar hon.
Hennes engagemang i frågor som rör placerade barn fortsätter.
– Bland annat så jobbar jag med en bok. Det ska bli en biografi där man får lära känna mig och Esmeralda lite närmare. Jag skriver den framförallt för att belysa ett systemfel och den kommer att släppas i höst, säger hon.

Bakgrund: Lilla Hjärtat
* Esmeralda, Lilla Hjärtat, föddes den 25 april 2016 in i ett hem som präglades av missbruk och psykisk ohälsa. Hon omhändertogs vid födseln och placerades en tid därefter i ett fosterhem. Några dagar före hennes tvåårsdag överklagade hennes biologiska föräldrar LVU-placeringen och ville att den skulle upphöra. Efter avslag i förvaltningsrätten överklagade de beslutet till kammarrätten som gick emot förvaltningsrättens och socialtjänstens åsikter och föräldrarna fick tillbaka sitt barn - trots mammans fortsatta psykiska ohälsa och båda föräldrarnas drogmissbruk.
* Flickan fick flytta hem till sina biologiska föräldrar strax innan sin treårsdag och på juldagen 2019 inkom en orosanmälan till socialtjänsten gällande vanvård och misshandel av flickan. Den 30 januari hittades hon död i sitt hem kraftigt undernärd, med många skador och med narkotikaklassade preparat i och på kroppen.
* Föräldrarna anhölls på sannolika skäl misstänkta för grovt vållande till annans död och brott mot griftefriden. Hennes biologiska pappa avskrevs från misstankar då han anträffades död i sin cell i häktet i februari 2020. Den 6 augusti 2020 dömdes mamman till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död, narkotikabrott samt ringa narkotikabrott. Hon frikändes av Norrköpings tingsrätt från åtalspunkterna mord, synnerligen grov misshandel samt brott mot griftefriden. Hon dömdes även till att betala skadestånd till Esmeraldas två biologiska bröder på 30 000 kronor vardera.
* Den 27 augusti 2020 lämnade åklagaren in en överklagan till Göta Hovrätt. Tingsrättens dom överklagades och fallet ska nu tas upp i Hovrätten i maj.

PÅ STARTSIDAN JUST NU

Fortsatt många på sjukhus – och så många har smittats i respektive kommun
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-18 KL. 10:09

Fortsatt många på sjukhus – och så många har smittats i respektive kommun

Den gångna veckan kom Region Östergötland med en ny rapport om smittläget i länet.

Nya besöksguiden är för både turister och kommuninvånare
ÖDESHÖG 2021-4-16 KL. 14:08

Nya besöksguiden är för både turister och kommuninvånare

"Vi ville göra något speciellt för alla som vill utforska vår kommun".

Törnqvist om jobbiga pressen som till slut blev till lättnad
MOTALA 2021-4-14 KL. 13:04

Törnqvist om jobbiga pressen som till slut blev till lättnad

"Man vill ju lyckas, man vill ha kul, istället för att hela tiden ha kniven mot strupen".

”Här sitter vi, en normal familj med förstörda liv – med allting på paus”
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-13 KL. 14:21

”Här sitter vi, en normal familj med förstörda liv – med allting på paus”

Familjen berättar om domen som kastade omkull livet.

Familjens surrealistiska mardrömsdygn
ÖSTERGÖTLAND 2021-4-13 KL. 14:02

Familjens surrealistiska mardrömsdygn

"Jag skrev i ett sms, på skämt, att om han inte svarar så ringer jag polisen".

Fler nyheter