Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2022-6-7 KL. 11:31

Bristen ett hot mot barnens trygghet

Av Mia Karlsvärd

ÖSTERGÖTLAND Bristen på familjehem gör att barnen tvingas flytta från sin kommun och ibland till och med till ett annat län, långt bort från sina vänner, skola och sin trygghet. Ibland är det bra, inte alltid.

När Östgötatidningen sammanfattar frågorna som kommunerna svarat på kring familjehemssituationen i respektive kommun framgår det att bristen på familjehem gör att samtliga kommuner tvingas anlita externa aktörer, alltså företag, för att lösa boende åt barn som är i behov av familjehem.

Privata företag, så kallade konsultstödda familjehem tillhandahåller familjehem till barn på uppdrag av kommuner. Det innebär många gånger att barnen får flytta till en annan kommun och i en del fall även utanför länet.

Ibland är det inte alltid lämpligt för barnet att bo kvar i kommunen, att de mår bättre av att flytta till en annan ort. Kommunerna försöker i möjligaste mån ta hänsyn till barnets individuella behov och barnets bästa.

Företrädare inom kommunerna Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög och Boxholm svarar samstämmigt att de är i behov av fler familjehem.

–I en liten kommun är det svårt överlag att hitta familjehem. Det är inte alltid lämpligt att bo kvar i kommunen. Ibland mår barnen bättre att flytta till en annan ort. Vi vill att de ska ha det tryggt, bra och med så få uppbrott som möjligt, säger Linda Fröjdh, myndighetschef för individ och familjeomsorgen i Vadstena.

–Det bästa är om de kan få vara kvar i sin egen miljö, skola, vänner som de är vana vid. Vi har ett stort behov av familjehem och bristen gör att vi använder oss av konsultstödda familjehem som tyvärr innebär att barnen får flytta till andra kommuner ibland andra län, säger Melanie Lind, förste socialsekreterare i Ödeshög.

–Ibland kan de som anmält sig att vara familjehem få vänta på uppdrag, det är viktigt att barn och familj matchar. Vi behöver därför hela tiden nya familjer som vi kan samarbeta med, säger Åsa Palmqvist, resurssamordnare, Mjölby kommun.

–Vi ser en trend i att det blir svårare att rekrytera familjehem. Samtidigt finns det många aktörer inom familjehemsvård vilket skapar viss konkurrens, säger Emelie Davidsson, resurs- och placeringsgruppen, Socialkontoret Motala kommun.

–I nuläget har vi tre familjehem, behovet är 20. Vi får använda mycket konsultstöd, säger Susanna Kullman, socialchef Boxholms kommun.

Kommunerna samarbetar med grannkommunerna men också i större nätverk för att hitta lösningar.

– Det pågår ett arbete med att få ett tätare samarbete med närmsta kommunerna, men det tas även en kontakt vid varje tillfälle för att få hjälp av varandra kring familjehem och om det finns möjlighet till utbyte, berättar Susanna Kullman, socialchef, Boxholms kommun.

–Vi behöver göra både behovet av familjehem synligt och informera om på vilket sätt vi stöttar och handleder samt utbildar för att familjer ska ta steget till att bli familjehem, säger Emelie Davidsson, Socialkontoret Motala kommun.

I Mjölby kommun har man bland annat valt att informera återkommande via sociala medier.

–Via sociala medier har vi fått en bra effekt. Flera intresserade har hört av sig efter att de har sett våra inlägg, säger Åsa Palmqvist, resurssamordnare, Mjölby kommun som uppmanar familjer som är intresserade att höra av sig.

MIA KARLSVÄRD


PÅ STARTSIDAN JUST NU