Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-9-8 KL. 12:04

Barnen delaktiga i förskolan Måndalens nya konstverk

Av Carolina Fransson

MJÖLBY. För cirka ett år sedan öppnade Måndalens förskola i Mjölby. Nu har förskolans matsal utsmyckats med en tavla som den östgötska konstnären Cecilia Uhlin gjort tillsammans med några av barnen.

Barnen delaktiga i förskolan Måndalens nya konstverk
5-åriga Saga Eriksson är en av barnen som ritat detaljer, en björn, till tavlan. Foto: Carolina Fransson

Tavlan heter Måndalens glänta och föreställer en påhittad skogsglänta med lite olika detaljer som man kan se när man går närmare den. Att tavlan skulle föreställa en skog var självklart. Förskolan ligger intill en skog och pedagogerna är mycket där med barnen. Cecilia träffade barnen under en dag i våras och visade bilder på olika djur som bor i skogar, och barnen fick rita av vilka de ville.

UNDER SOMMAREN har Cecilia sedan varit ute och fotograferat skogar runt sin hemort i Nykil och skogar i Motalatrakten. Hon hade svårt att hitta den exakta skogen hon såg framför sig, och har därför satt i hop flera skogsmotiv till ett motiv.
I skogen, som tavlan föreställer, finns djuren som barnen ritat med som små detaljer. Det finns också detaljer i tavlan som består av saker som barnen önskat få in i tavlan, som en kristallkrona uppe i ena hörnet och rosa mark i skogen. Cecilia har också satt in en egyptisk sfinx som en detalj i tavlan, då hon tyckte att det kunde vara en rolig sak att prata om.

BARNEN SOM varit med i skapandeprocessen har varit i åldrarna 3-5 år. Från början var tanken att de största barnen skulle rita detaljerna, men då de sedan skulle försvinna i väg till förskoleklass efter sommarlovet och inte se sina konstverk där blev det i stället barn som hade ett eller flera år kvar på förskolan som fick vara med i skapandeprocessen och verket.
– Det har varit så roligt att jobba med det här med barnen. De har inga spärrar och så roliga idéer, säger Cecilia.
Tavlan syns direkt när man kommer in i matsalen och sitter i en höjd så barnen kan se den, stanna till och titta på den.


Tavlan föreställer en skogsglänta och syns direkt när man kommer in i matsalen. Foto: Carolina Fransson


PÅ STARTSIDAN JUST NU