Klik venligst
ÖSTERGÖTLAND 2020-8-24 KL. 15:53

60 ton skräp slängdes under en sommarvecka

Av Carolina Fransson

MJÖLBY. 35 miljoner skräpföremål, motsvarande 60 ton, slängdes på marken under en vecka i juni, visar en undersökning som Håll Sverige Rent gjort. Det vanligaste skräpet är fimpar, snus och plast.

60 ton skräp slängdes under en sommarvecka
Fimpar är det allra vanligaste skräpet. Foto: Pixabay

Håll Sverige Rent har undersökt nedskräpningen i landet genom att under en vecka, den 12-18 juni i år, göra kartläggningar av nedskräpningar i stadskärnorna i 75 av landets kommuner. Mjölby är en av de kommuner som ingått i kartläggningen. Några nedbrytbara siffror för kommuner finns inte i just den här mätningen utan det är en mätning för att få en nationell bild av problemet, uppger organisationen. Genom skattningar av skräpmätningarna kan resultatet skalas upp och speglar alla 290 kommuners centralorters stadskärnor.

SKRÄPFÖREMÅLEN hittades på trottoarer, gågator, gång- och cykelbanor. Plast är en vanlig typ av skräp. Om man exkluderar antalet fimpar, snus och tuggummin ur resultaten är 38 procent av det som slängs på marken plast. Av plasten är 26,5 procent förpackningar för livsmedel. Antalet plastföremål som slängdes på marken under veckan uppgick till totalt 3,3 miljoner. Om man räknar med fimpar och snusprillor i resultaten är de värstingarna till antal, 76 procent. Fimpar utgör 62 procent av dessa 76 procent och prillor 14 procent.

HÅLL SVERIGE RENT tog också fram siffror för hur mycket skräp varje person i snitt slängde på marken under mätveckan. Genom att dividera det skattade antalet skräpföremål med antalet invånare i landets centralorter konstaterades det att varje invånare i snitt har slängt fem skräpföremål på marken under en vecka. Mätningen är utförd av Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket, som nu lämnat över en skrivelse till regeringen med resultaten. Mätresultaten ska användas som underlag i regeringens arbete med genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv.

PÅ STARTSIDAN JUST NU