Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2022-9-20 KL. 18:00

Skansen öppnar 90-konto

Av Thomas Edgren

Skansen ansökte i början av året om ett 90-konto vilket nu har beviljats av Svensk Insamlingskontroll. Initiativet är en följd av den ekonomiska kris som Skansen upplevde under pandemin.

Skansen öppnar 90-konto
Stiftelsen Skansen har nu öppnat ett 90-konto. Foto: Alex Hinchcliffe

Att inneha ett 90-konto utgör en väl ansedd och etablerad kvalitetsstämpel för allt insamlingsarbete som bedrivs inom stiftelser, ideella föreningar och andra organisationer.

Insamlingsarbete är inget nytt för Skansen utan något som grundaren Artur Hazelius arbetade med redan i slutet på 1800-talet. Artur Hazelius kämpade ständigt mot ekonomiska svårigheter då det statsanslag han beviljades 1875 inte räckte långt.
Pandemin som drabbade Skansen tydliggjorde behovet av att skapa större ekonomisk stabilitet för att klara uteblivna gäster under längre tid samt även att skapa bättre förutsättningar för att bevara och vidareutveckla verksamheten.
- Skansen ska levandegöra och bevara Sveriges natur och kulturarv. Vi är ett friluftsmuseum, en djurpark och en unik plats för att fira högtider och traditioner. Underhåll och utveckling av en plats, som till ytan är lika stor som Gamla Stan, kräver en del resurser, kommenterar Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

Arbetet med artbevarande, biologiska mångfald och utbildning om Östersjön är något som många redan nu är intresserade av att stödja. På sikt finns även potential att samla in stöd till insatser för de kulturhistoriska miljöernas bevarande. Insamlingsarbetet kommer att utvecklas under hösten 2022 och det kommer att bli möjligt att på olika sätt bidra och stödja Skansens verksamhet.
Skansen finansieras idag till största delen av entréintäkter. Cirka 27 % är statliga anslag och en mindre del kommer från insamlade medel (testamenten, samarbeten och sponsorer) samt annan försäljning.PÅ STARTSIDAN JUST NU