Klik venligst
BOXHOLM 2021-9-3 KL. 16:57

Macken i Malexander ett minne blott - landsbygden kämpar vidare med allt mindre service

Av Anton Rimstedt

MALEXANDER. Servicen på landsbygden försvinner successivt och man behöver åka längre och längre för att tanka, handla och gå i skolan. Nedläggningen av macken i Malexander är ett tecken i tiden, enligt forskningen. Samtidigt håller lokala krafter, ideella eller kommersiella, fortsatt landsbygden vid liv.

Macken i Malexander ett minne blott - landsbygden kämpar vidare med allt mindre service
Snart syns inte Q-stars bensinstation mer på den plats i Malexander där det i många år funnits en mack. Foto: Anton Rimstedt.

Vissa förknippar orten, eller byn, med sommarsemester, camping och båtutflykter på Sommen. Andra har den dystra, omedelbara kopplingen till ett brutalt polismord för 22 år sedan. Men få är nog de, i vår del av landet, som inte har hört talas om Malexander. Och när man rullar in i det lilla samhället mellan Boxholm och Kisa så är skyltarna till Q-stars obemannade mack det första man möts av. Så kommer det inte vara länge till.

Nu, i slutet av augusti, lägger Q-star ned sin bensinstation i Malexander. Beskedet om nedläggningen kom i början av augusti via ett brev till personer med företagets tankkort.

Malexander har, för sin storlek, ett ganska rikt näringsliv som i stor utsträckning kretsar kring turism. Kanske är det tack vare bensinstationen som det väldigt lokala företagandet har blomstrat, kanske hade det gjort det ändå. En av de företagarna, och också en av Malexanders viktiga aktörer för att orten är där den är idag, är Görgen Svärd, som tillsammans med sin fru Karin driver restaurangen Svärdshuset i Malexander. Han är bekymrad över nedläggningen av macken.

– Det är väldigt tråkigt för ortsborna. Sen är det väldigt mycket båtfolk och företagare som tankar och det är de som drabbas hårdast. Genompasserande klarar sig nog, säger Görgen Svärd och tillägger:
– Det är den enda tankstationen inom en tre mils radie.

Det är inte bara det faktiska i att möjligheten att tanka på orten försvinner, det är mer än så, menar Görgen Svärd.
– Det är en liten mötesplats också med Axet dit många kommer för att fika och tanka.

Det finns både en logistisk och en social del som man går miste om?
– Ja, så är det.

Svärds iakttagelse får stöd av Patrik Cras, forskare i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det Patrik Cras bland annat har gjort i sin forskning är att han har intervjuat människor på landsbygden om hur de ser på servicenedläggningar, som med macken i Malexander.

– Sen har jag också tittat på vad andra skriver om faktiska konsekvenser av nedläggningar. Flera forskare har studerat skolnedläggningar (som också har skett i Malexander) och när butiker försvinner. Det man kan se är att det inte direkt påverkar in- och utflyttning befolkningsmässigt, men det jag själv har kollat på, folks attityder, visar flera saker. En mack har flera funktioner som samlingspunkt i ett samhälle. Dels så är det ju en reell plats där man köper sitt bränsle. I södra Sverige är det inte jättelångt mellan mackarna, så det kanske inte egentligen får så stora reella konsekvenser när en mack försvinner, men en mack har också ofta en social betydelse. En träffpunkt på en ort. Mycket av det folk reagerar på kan vara förlusten av träffpunkten, säger Patrik Cras.

Landsbygdsforskaren bekräftar alltså det Görgen Svärd är inne på, att macken är en symbol för något större än bara en tankstation.
– Allt läggs ner på landsbygden. Servicestationer, turistbyråer, förbindelser och skolor. Det är inte lätt, speciellt när man driver ett företag och vill ha hit folk. För vår del så tror jag inte att det är någon fara. Folk kommer till oss ändå och vi drabbas nog inte direkt. Men att servicen försvinner mer och mer från landsbygden är tragiskt och det är märkligt att någon inte riktigt tar tag i det, säger restaurangägaren Görgen Svärd.

”Allt läggs ner på landsbygden” är ju såklart en generaliserande kommentar som inte ska tolkas bokstavligt, men nog har Görgen Svärd fog för sitt resonemang.
– Det pågår en konstant utglesning av servicenätet. Det kan vi se via Tillväxtverkets statistik, säger Patrik Cras och fortsätter:

– Känslan att den plats du befinner dig på har en viss typ av service gör något med statusen för platsen. Att det känns som en ort eller en by. Den känslan kan försvinna. När den sista typen av service försvinner från en plats så försvinner också den platsens status som en ort på något vis.

Men är det då nattsvart i Malexander nu bara för att macken läggs ner? Självklart inte. Självklart ska bilden vara mer nyanserad än så.

– Många diskuterar väl vad som har hänt, men byalaget är igång med att försöka få till en ny anläggning. Problemet är att man måste hitta en ny mark som någon kan upplåta till en ny station, där någon kan investera och få dit en pump som funkar. Men nu när beskedet kom så sent så tar det säkert minst ett halvår innan man kan ha något på plats, om inte längre, säger Görgen Svärd.

Landsbygdsforskaren Patrik Cras:
– Vi ser också en viss mottrend att det dyker upp såna här ideella containermackar. Man går ihop i bygden och investerar. Det hänger på om det finns några som driver på.

Hur ser man ändå framåt nu i Malexander, som näringsidkare?

– Vi har mycket i rullning, säger Görgen Svärd. Vi ska göra Axet till en året runt-butik med självutcheckning och vi har lite arrangemang med restaurangen, så vi har fullt året om. Men för näringsidkare som jobbar med sina maskiner och traktorer är det tuffare nu.


Anton RimstedtMackar av den här sorten, på ställen som Malexander, kanske snart är ett minne blott i Sverige. Foto: Anton Rimstedt.Någon skolverksamhet är det inte längre i Malexander. Den gamla skolan är sedan flera år tillbaka en bostad. Foto: Anton Rimstedt.


PÅ STARTSIDAN JUST NU