Klik venligst
BOXHOLM 2020-10-12 KL. 11:12

Konflikten om mejeriet rör upp starka känslor i Boxholm

Av Anton Rimstedt

BOXHOLM. Konflikten mellan Arla och kommunen om köpet av mejeriet i Boxholm. där parterna är oense om vilka inventarier som ska ingå i köpet, rör upp känslor på orten.
– Arla, ta ert förnuft till fånga och backa från det här nu, säger Christian Wallertz från Boxholmsostens vänner.

Konflikten om mejeriet rör upp starka känslor i Boxholm
Det här är byggnaden som engagerar hela Boxholm just nu. Foto: Arkivbild.

Boxholms kommun har köpt mejeriet och skulle ha fått full tillgång till lokalerna den 1 oktober, men kommunen och Arla är inte överens om vad som ingår i köpet. Boxholms kommun anser att två silor ingår i köpet, vilket Arla inte håller med om.
Grupperingen Boxholmsostens vänner kräver att Arla backar från de krav som nu skjuter upp kommunens tillträde till lokalerna.

När Arla kräver sin rätt till de inventarier som kommunen hävdar ingår i köpet menar Boxholmsostens vänner att Arla gör det i syfte att stoppa all eventuell konkurrens från lokala aktörer. Att Arla har satt i system att nedmontera lokala konkurrenter för att skaffa sig monopol på mejeriförsäljning.

– Det är det vi ser nuförtiden. Multinationella företag härjar fritt och tar varje chans att ta död på den lokala produktionen och på de lokala näringarna. Och när nu Arla krävde de här silorna för att säkerställa att det inte kommer ske någon produktion här i Boxholm framöver så var det droppen som fick bägaren att rinna över för oss, säger Christian Wallertz, en av föregrundsgestalerna för Boxholmsostens vänner och tidigare general för grupperingen.

Erik Bratthall är presschef på Arla i Sverige och svarar på Christian Wallertz kritik kring att Arla aktivt motverkar lokala aktörer.
– Det känns grundlöst, sedan är det självklart så att vi sköter våra affärer för att maximera vår lönsamhet. Men det är otroligt viktigt med små företag som verkar för det lokala näringslivet och Arla var ju också ett litet lokalt företag från början, säger Erik Bratthall.

Vad känner du kring att befolkningen i Boxholm ändå har den här uppfattningen?

– Det är tydligt att vi har olika åsikter och jag tycker det är tråkigt att det har blivit det här tonläget, säger Erik Bratthall.

Vad händer nu framöver? Vad krävs för att Boxholms kommun ska få tillträde till lokalerna?

– Just nu pågår förhandlingar, men jag vill inte kommentera mer än så. Vi på Arla trodde ju att vi var överens med kommunen när vi skrev avtalet, säger Erik Bratthall.

För Boxholmsostens vänner och för Christian Wallertz är det viktigt att behålla och bevara lokala företag.
– I Boxholm handlar det här om en identitet och Arla river ett rejält sår i den identiteten. I en liten bygd är det viktigt med lokal produktion, inte bara för identitet utan också för ekonomin. När Arla flyttade produktionen härifrån till Östersund var det minst 25 arbetstillfällen som försvann. Det är mycket för en ort som Boxholm, säger Christian Wallertz.

Boxholmsostens vänner planerade en manifestation som skulle genomföras under lördagen (10 oktober), men efter att över 300 människor hade anmält sig så valde man att ställa in den planerade protesten mot Arla då grupperingen ansåg att man inte kunde genomföra det hela på ett coronasäkert sätt. Istället hölls en digital manifestation där Boxholmsbor tände ljus för mejeriet och postade på sociala medier.

Anton Rimstedt
Christian Wallertz. Foto: Privat.


PÅ STARTSIDAN JUST NU