Klik venligst
VADSTENA 2021-11-20 KL. 18:48

Tungan rätt i mun när historiska skolbyggnader ska renoveras

Av Anton Rimstedt, Elsa Andersson Beurling

VADSTENA. Två av de tre skolorna som ska renoveras, Sankt Per och Petrus Magni, är klassade som kulturminnesprojekt och även i den tredje, Katarinaskolan, finns stora historiska värden. Det gäller för kommunens projektgrupp att hålla tungan rätt i mun när renoveringarna ska dra igång.

Tungan rätt i mun när historiska skolbyggnader ska renoveras
Sankt Persskolan är en av de tre skolorna med stort kulturhistoriskt värde som ska renoveras. Foto: Anton Rimstedt/Arkiv.

På en ort som Vadstena, med den rika historien, är det inte bara att riva ner det gamla och bygga upp det nya. Nej, det finns även i kommunens skolor ett kulturhistoriskt arv att förhålla sig till.

– Två av våra tre skolor är av någon eller några former av byggnadsminnesskydd. Det måste vi förhålla oss till. Och det är ett arv att förvalta och inte ett hinder eller bekymmer, som vi ser det. Det är ett kulturellt minne att bevara, samtidigt som vi vill ge bästa möjliga förutsättningar för nutidens och framtidens undervisning, säger Martin Berry, biträdande kommundirektör.

Martin Berry menar att det gamla i det nya ska ses som en ynnest och att det på olika sätt kan utnyttjas i undervisningen att den bedrivs i så historiskt betydande miljöer. För Östgötatidningens läsare har vi nu sammanställt lite fakta kring de tre skolornas historia och även kring varför skolorna bär de namn de gör.

Katarinaskolan är en av Vadstenaskolorna i renoveringsprojektet, och kanske den där kulturarvet inuti skolans interiör och i skolgången bevaras allra mest. Som skolan själv skriver på sin webbplats så har Katarinaskolan en stark inspiration av det kristna, samfört med det humanistiska. Latin, ett språk som har varit viktigt i Europa både för vetenskapens och för klostrens samröre, har många spår på flera platser i skolan. Klassernas bokstäver kommer från djur, men det är deras latinska namn: Exempelvis: A = Ardea (häger), E = Esox (gädda), L = Luscinia (Näktergal) och S = Sorex (näbbmus). Skolans vapensköld är inramad av motto på latin, "De veritate laetitia" vilket kan översättas som "Ur sanningen kommer glädjen". Skolan brukar fortfarande och förmodligen kontinuerligt använda latin när de behöver namgne nya saker, från byggnader, lektionspass (Varia) till kamratstödjarna (Amici) med mera. Språk- och kulturstudier, och skolan undervisar om både latin och gammalgrekiskans historia, är allmänt Katarinsskolans sätt, såsom kanske förr, att undervisa om och vårda det kulturarvet som finns både i skolan och i nära band till den.

Om Petrus Magni skola:

Det är värt att nämna den heliga Birgitta och hennes birgittiner i Vadstenas religiösa kulturarv. I Vadstena hade birgittinerna Vadstena kloster som sitt moderkloster, och det var också birgittinmunken Petrus Magni eller Peder Månsson som gjorde stora ansträngningar för att Vadstena skulle få vara föreståndare för det viktiga Birgittahuset. Birgittahuset var den heliga Birgittas hus och hem när hon levde. Det finns i Rom och efter att Birgitta hade dött år 1373 skänktes det till Vadstena kloster - men det var inte utan arbete att det förblev under Vadstenas vård. Petrus Magni gjorde två resor mot Rom för beskydda klostret i Vadstenas ägo, och den första gången blev han blev tillfångatagen på vägen. Efter den andra resan som han påbörjade 1508 med en ordensbroder kunde de till slut återvinna klostret efter tre års rättegångar. Hans beskrivningar av öden kring detta finns fortfarande bevarade i Peders brev. Förutom detta? Passande nog för Petrus Magniskolan var Petrus Magni från början skolrektor i Vadstena skola.

Om Sankt Persskolan:

– Den äldsta byggnaden är St Pers A-hus, där får vi inte bara slänga dit nya fönster utan de ska repareras. De är gamla och fina, vilket är speciellt, säger Jan Öholm, projektledare för skolprojektet, till kommunens hemsida.
Sankt Pers skola är namngiven efter Sankt Per, helgonet. Sankt Pers skola som byggnad har inte själv den byggnadshistoria kopplingen till Sankt Per, men däremot har en mycket stor forna kyrka i Vadstena det. Kyrkbyggnaden till St Pers kyrka var en av de äldre och större kyrkorna i Sverige, byggd under 1400-talet i gotisk stil och med tre nav eller "skepp" inuti sig. Vid år 1829-1831 behövde kyrkan rivas ned efter svåra sättningar i koret. På kyrkans rivna tomt byggdes så småningom en annan skola, Vadstena samrealskolan samman med det gamla återstående klocktornet, Rödtornet.

Elsa Andersson Beurling
Anton Rimstedt


PÅ STARTSIDAN JUST NU