Klik venligst
VADSTENA 2021-6-17 KL. 07:38

Krafttag mot bland annat missbruk när kommun och polis samverkar

Av Anton Rimstedt

VADSTENA. En lokal handlingsplan för att skapa trygghet och förebygga brott. Det har Vadstena kommun och Polismyndigheten upprättat för de kommande tre åren, och fokus ligger på tre områden.

Krafttag mot bland annat missbruk när kommun och polis samverkar
Polisen samverkar på lokal nivå med kommuner för att förebygga brott. Foto: Arkiv/Genrebild.

Våld, missbruksförebyggande arbete och otrygg trafikmiljö är de områden som handlingsplanen fokuserar på. Samverkan mellan kommunen och polisen ska resultera i samverkande insatser inom området för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den är framtagen av det lokala trygghets- och säkerhetsrådet. Där ingår företrädare för den kommunala verksamheten och Polismyndigheten.

– Många kommuner har liknande såna här handlingsplaner mellan polis och kommun. I Vadstena fokuserar vi på tre olika områden för att förebygga brottslighet och öka tryggheten, säger Bo Gäfvert, som är lokal samordnare för brottsförebyggande arbete på Vadstena kommun.

Att missbruksförebyggande är prioriterat ska inte tolkas som att Vadstena har extra stora problem med missbruk i förhållande till jämförbara kommuner, men Bo Gäfvert menar att problemen finns här med.
– Vadstena har, precis som många andra kommuner, den här problematiken. Vi kan se bland annat på när man gör tester på avloppsvattnet, att det cirkulerar droger här också.

Hur mycket olagliga droger som används i en stad kan uppskattas genom analyser av avloppsvatten, eftersom rester av drogerna utsöndras med urin och transporteras till reningsverken.

– Det är främst cannabis, amfetamin och kokain som man kollar i de här testerna, men det går även att kolla andra substanser också. Vi kan se att alla de tre finns i avloppsvattnet i Vadstena, säger Bo Gäfvert.

Vad gäller missbruk så jobbar man med allt det som brukar förkortas ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och även handlingsplanen i Vadstena innefattar en vid definition av missbruk.
– Vi vill också till exempel förebygga problematiken med dopning som finns på gymmen, säger Bo Gäfvert.

Hur jobbar ni lokalt idag med de här frågorna?

– Vi har ganska bra koll på vilka det är som missbrukar och kan göra insatser på individnivå för att minska missbruket här.

De andra två prioriterade områdena i kommunens och polisens handlingsplan är alltså våld och trygghet i trafikmiljöerna.

– Det ska till fler ågärder för att sänka hastigheter i anslutning till kommunens skolor, säger Bo Gäfvert.

Efter önskemål från partiet Konsensus vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes ett tillägg i handlingsplanen under punkten som handlar om våld. Ett tillägg om våld i nära relation. Där finns också en plan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.


Anton Rimstedt


PÅ STARTSIDAN JUST NU