Klik venligst
VADSTENA 2022-2-20 KL. 13:44

Brottsligheten sjunker i Vadstena - löfte om fortsatt trend

Av Anton Rimstedt

VADSTENA. De anmälda brotten i Vadstena blir färre. Och kommunen upplevs som tryggare. Det framkom på senaste kommunstyrelsemötet i Vadstena när polisen gästade.

Brottsligheten sjunker i Vadstena - löfte om fortsatt trend
Foto: Arkiv.

Också ett nytt gemensamt medborgarlöfte från kommunen och polisen är undertecknat.
Det handlar om vad man vill fokusera på gemensamt under det kommande året. I det undertecknade medborgarlöftet framgår att man tillsammans vill satsa ännu mer på just trygghetsskapande åtgärder. Det innebär bland annat att man ska genomföra trygghetsvandringar för att ta reda på var man behöver öka den upplevda tryggheten.

Men redan nu upplevs alltså kommunen som tryggare enligt den dialog som kommunstyrelsen har med kommuninvånarna. Polisens statistik bekräftar ett tryggare Vadstena, åtminstone sett till antal anmälda brott.

På senaste kommunstyrelsemötet i Vadstena fick politikerna en presentation från polisen om hur brottsligheten i kommunen utvecklats. Och statistiken visade en minskning av antalet anmälda brott med tio procent sedan 2021 och med mer än 20 procent om man backar två år.

Enligt det nytecknade medborgarlöftet ska det också satsas mer för att öka tryggheten och säkerheten kring motorburen ungdom. Det handlar då om att ha ”medborgardialoger med ungdomar om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder”.

Anton Rimstedt

PÅ STARTSIDAN JUST NU